Artros i handen och handleden – orsaker, diagnos & behandling

Kort om artros i handen / handleden

Det är mycket vanligt att utveckla artros i handen. Framförallt är det vanligt i tummens grundled, sk. tumbasartros, och i fingrarna. Det är däremot mycket ovanligt att artros utvecklas i handleden. Om det är tumleden som drabbas blir det ofta svårare att hålla i saker. Det kan kännas som att styrkan i hela handen försvinner. Artros i händerna är ofta lätt att förväxla med reumatisk ledsjukdom och därför är det viktigt att få en diagnos så tidigt i sjukdomsutvecklingen som möjligt. Båda tillstånden är nämligen behandlingsbara, men på olika sätt.

Tecken på artros i handen

De vanligaste tecknen på artros i handen, såväl som i andra leder, är stelhet och nedsatt rörlighet (med eller utan varierande grad av smärta) och i vissa fall svullnad. Svullnad och förgrovning av lederna kan göra att händerna ser annorlunda ut än tidigare. När händerna drabbas upplevs artros också ofta som nedsatt muskelförmåga. Sammantaget blir det ofta svårt att utföra dagliga saker som att öppna burkar, knäppa knappar och borsta tänderna.

kvinna med artros i handen masserar handen där det gör ont

Orsaker till artros i handen

Handleden består av många små ben som alla är täckta av brosk för att skelettdelarna ska kunna glida mot varandra. De ställen där två ben möts kallas för leder, och det finns därmed väldigt många leder i våra händer. När man drabbas av artros i handen så bryts brosket ned. Detta gör att benen får svårare att glida mot varandra och funktionen försämras. Även omkringliggande ledhinnor och ledband förändras av sjukdomen.

Det är idag inte helt klart vad som faktiskt orsakar artros, men bidragande faktorer är ärftlighet och tidigare skador. Sjukdomen beror dock också på hur lederna har belastats genom livet; långvarig negativ belastning gör att brosket gradvis bryts ned.

Läs mer om artros.

Diagnostisera artros i handen

De typiska tecknen på artros i handen, det vill säga oftast smärta och svullnad kombinerat med stelhet och svårigheter att greppa saker, ligger till grund för diagnosen. Ibland kan en felställning av tummen synas om det är denna som drabbats av sjukdomen. På röntgen kan vissa förändringar (som benpålagringar, sänkt ledbrosk och förtätning av benet under brosket, sk. subkondral skleros) synas, men det är inte nödvändigt med röntgenundersökning för att ställa diagnosen artros, oavsett vilken led det är som drabbats. Röntgenbilder kan däremot ge information om hur långt sjukdomen har utvecklats, något som är viktigt i de fall då symptomen blir uttalade och operation kan bli aktuellt.

Behandling av artros i handen

Det första steget i behandlingen av artros i handen är att få information om diagnosen och vad den innebär. Detta sker ofta tillsammans med en läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Remiss till ortoped eller handkirurg kan bli aktuellt om symptomen är så svåra att operation kan övervägas. Fysioterapeut och arbetsterapeut kan förklara hur träning kan användas som behandling. Arbetsterapeut kan även ge praktiska tips på hur det går att göra vardagen lättare med hjälpmedel och kan prova ut mjuka förband, så kallade ortoser. Alla dessa yrkesgrupper ger även mer information om artros och hur handen kan tränas upp för att minska besvären.

Träning bör vara det första steget i artrosbehandlingen eftersom det ger bra resultat för många och är fördelaktigt även för de som senare behöver operation. Träning är dessutom helt ofarligt, har inga bieffekter och förvärrar inte sjukdomen. Ibland kan smärtan också minska med hjälp av stödskenor, eller ortoser som de kallas. Framförallt vid tumbasartros kan en så kallad tumortos ge lindring vid arbete och tyngre fysiska aktiviteter. Enklare smärtstillande läkemedel kan användas för att lindra symtom. Dessa kan oftast köpas receptfritt.

Träning förbättrar både brosket i lederna och ledkapseln och ligamenten som omger dem vilket gör att smärtan minskar. Dessutom ökar greppstyrkan i händerna vilket gör att funktionen ökar. Detta kan öka livskvaliteten eftersom händerna används i nästan alla aktiviteter. Det är viktigt att tänka på är att inte överanstränga händerna utan att lägga träningen på en individuell nivå.

Andra behandlingsmetoder vid artros i handen eller handleden

Om besvären med smärta och svullnad är svåra kan kortison injiceras i den led som drabbats av artros. Detta kan ge tillfällig lindring. Sådana injektioner ges i regel endast av ortopeder eller handkirurger med stor vana eftersom lederna i handen är små och kan vara svåra att hitta. Kortison bör dock endast ses som en tillfällig behandling som inte ska upprepas för många gånger. Detta beror på att forskning har visat att kortison på sikt bryter ned ledbrosket och kan skynda på utvecklingen av artros.

I de fall då träning och smärtstillande läkemedel inte minskar symtomen tillräckligt mycket kan det vara aktuellt att operera. I så fall går det att minska belastningen på det område i handen som drabbats av artros genom att ta bort hela eller delar av ett eller flera ben. Det går också att steloperera handen genom att helt ta bort den led som drabbats av artros. Detta leder till att två ben växer ihop till ett enda ben. Protesoperation är inte speciellt vanligt vid artros i handen, men metoden används vid särskilda fall där man vill bevara rörligheten i en led, t.ex. hos yngre aktiva patienter. Ingreppet utförs av handkirurger.

Det är viktigt att fortsätta att träna upp händerna även efter operationen för att resultatet ska bli bra efter ingreppet. Handen kommer dock aldrig bli lika bra som den var innan sjukdomen utvecklades – något som många trots allt är nöjda med eftersom smärtan ofta försvinner och rörligheten förbättras gentemot innan operationen.

Läs mer om artros i höften.

Senast uppdaterad
29 mars 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve