Artros i fingrarna – orsaker, diagnos & behandling

Kort om artros i fingrarna

Artros är en ledsjukdom som utvecklas när en led har utsatts för långvarig negativ belastning. Sjukdomen kan utvecklas i alla leder i kroppen, även i händerna. Den vanligaste leden i handen att få artros i är tummen. Detta kallas för tumbasartros. Att ha artros i fingrarna och/eller tumbasen kan medföra stort obehag och upplevas som en begränsning i det dagliga livet. Det går emellertid att få hjälp med att förebygga och lindra smärtan. Det mest långsiktiga sättet är att utföra särskilda träningsövningar för musklerna i handen. Detta kan man göra hos fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Läs mer om artros.

artros i fingrarna

Tecken på artros i fingrarna

Fingerledsartros drabbar oftast fingrarnas ytterleder (DIP leder) och kallas då för Heberdens artros. Sjukdomen kan dock även drabba mellanleder (PIP leder), då kallat Bouchards artros, och innerleder (MCP leder). Lederna blir då ömma och stela och efter lång tid även uppdrivna och förgrovade. Speciellt den innersta leden på tummen, som kallas tumbas, är extra utsatt. Här kan artros orsaka smärta både när man rör tummen och när man håller handen och fingrarna stilla. Ibland kan även knutor uppstå på fingrarnas leder, så kallat ganglion eller mucoidcystor. Det senare syftar till knutor fyllda med ledvätska. Artros kan vara den bakomliggande orsaken om följande symtom uppstår:

  • Svårigheter att greppa saker
  • Smärta, obehag och stelhet i fingrarna
  • Ledförgrovning och ganglion på fingerlederna

Orsak till artros i fingrarna

Det finns ännu ingen självklar orsak till varför artros uppstår. Däremot finns en handfull anledningar som bidrar till att sjukdomen utvecklas. Långvarig överbelastning av den drabbade leden är bland annat en stor bidragande faktor till att artros uppstår. Den drabbade leden kan till exempel ha utsatts för monoton och långvarig belastning, det vill säga att man har använt händer och fingrar vid tungt, belastande arbete under många år. En annan orsak är tidigare skador på fingrarna, såsom stukningar och benbrott, som leder till posttraumatisk artros. Även ärftlighet är vanligt vid finger- och tumbasartros. 

Diagnostisera artros i fingrarna

Artros i fingrar och tumbas ger i tidigt skede inte några andra symptom än belastningsvärk och stelhet. Ju mer artrosen utvecklas desto tydligare blir symtomen och tillslut kan leden bli formförändrad med förgrovad led. Fingrarna kan då se sneda ut. Mjuka knutor innehållande ledvätska kan bildas när leden producerar mer och mer ledvätska för att smörja. Detta kallas ganglion eller mucoidcystor.

Diagnosen artros i fingerleder och tumbas ställer man i tidigt skede på den typiska kliniska bilden och patientens sjukhistoria. Det innebär att man inte behöver röntga för att fastställa diagnosen. Detta beror på att man i tidiga stadier sällan ser något på röntgen och att man i senare stadier inte behöver röntgen för att ställa diagnosen. Om man känner igen sig i de symtom som finns bör man besöka en läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut som kan titta på smärtbilden, ledfunktionen och sjukdomshistoriken för att få diagnosen artros. Information om patientens arbete och aktiviteter ger också viktiga ledtrådar som kan leda fram till diagnosen artros. 

Behandling av artros i fingrarna

Den främsta behandlingen för artros är olika träningsövningar. Med hjälp av dessa kan sjukdomen både lindras och förebyggas, vilket innebär att den som är drabbad kan ha en god livskvalitet trots artros i fingrarna. Genom att träffa en arbetsterapeut eller fysioterapeut med kompetens för händer kan man få olika övningar för artros i fingrarna att utföra hemma. För vissa individer krävs en kombination av smärtlindring i form av receptfria värktabletter och rörelseövningar för att uppnå bästa resultat. Detta för att smärtan inte ska ta över och leda till inaktivitet.

De som lider av artros kan söka sig till så kallade artrosskolor. Artrosskolan innebär att man, förutom att få specifik handledd träning för den drabbade leden, även får kunskap om sjukdomen och råd om hur man kan leva med sin kroniska sjukdom.

Har du artros i knät eller höften finns den digitala behandlingen Joint Academy.

behandla artros 

Andra behandlingsmetoder vid artros i fingrarna

Någon medicin mot artros i fingrarna finns ännu inte men med rätt vård kan tillståndet lindras. Lider den drabbade av svår smärta kan antiinflammatorisk och smärtlindrande medicin hjälpa. Här är NSAID-preparat bra alternativ. 

Vid svåra besvär kan man ge kortisoninjektion som verkar antiinflammtoriskt och smärtstillande. Dock har kortisoninjektioner en övergående effekt och bör därför alltid kombineras med träning. Kortisoninjektioner används idag mycket vid framförallt tumbasartros då denna led är lite större och mer belastad än övriga fingerleder. Vid uttalad artros där grundbehandlingen inte gett resultat kan man operera lederna. Fingrarnas ytterleder brukar man steloperera, men mellanlederna kan man sätta in konstgjorda proteser i. Tumbasen kan man vinkla om med så kallad APL-plastik. Ett annat alternativ är att sätta in en konstgjord led. I sena fall kan man behöva steloperera även tumbasen.

Fortsätt läsa om artros i käken.

Senast uppdaterad
9 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve