Specifika leder

Brosket är det som främst påverkas av artros, även om hela leden till slut kan förändras. Eftersom brosk är en del av alla våra leder i kroppen så kan också i princip alla leder drabbas av artros. Sjukdomen är vanligast i knän och höfter, men kan även utvecklas i mindre leder, såsom fingrar och tår. Även ryggraden och nacken kan drabbas.

fysioterapeut hjälper man med artros att träna hemma

Artros i knän och höfter

De två vanligaste formerna av artros är höft- och knäledsartros. Detta beror på flera saker, men en gemensam faktor för båda lederna är att de bär upp en stor del av vår kroppsvikt. Mer belastning på leden innebär högre risk för att brosket i leden börjar brytas ned. Detta kan förebyggas med träning. Genom att stärka musklerna kring leden kan negativ belastning förebyggas. Samtidigt stimuleras brosket att reparera sig självt, även hos den som har artros.

Det bästa sättet att behandla både höft- och knäledsartros är träning som är specifikt utformad för individen. Den här typen av behandling finns via artrosskolan, men också via den digitala behandlingen Joint Academy. Detta bör kombineras med utbildning om hur sjukdomen kan hanteras i vardagen. För de som är överviktiga kan även viktkontroll vara aktuellt för att minska belastningen på lederna. Den sista utvägen, som endast blir aktuellt för en minoritet, är protesoperation.

artros i knät

Artros i andra leder

Om det är ryggraden som har drabbats av artros är operation oftast inte ett alternativ. Här är träning därmed i princip den enda behandling som fungerar. Smärtstillande kan användas vid behov, men då de inte påverkar sjukdomen i sig bör man inte se det som en komplett behandling. Även artros i händer och fötter kan behandlas med specifik träning. Detta kan man få hjälp med hos en fysioterapeut (sjukgymnast).

Forsätt läsa om artros i olika leder.

Senast uppdaterad
11 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve