Skelett och leder

Vi skulle inte fungera utan vårt skelett och våra leder, men vi tänker förmodligen inte så mycket på det. Inte förrän vi har ont i dem, det vill säga. Oavsett om vi besväras av det eller inte kan det dock vara bra att känna till lite fakta om skelettet och lederna. Ju mer kunskap vi har, desto bättre förutsättningar har vi nämligen att förebygga olika besvär.

Skelettets funktion

Skelettet fungerar ungefär som en sköld, fast inifrån. Det skyddar våra viktigaste inre organ, såsom hjärtat, hjärnan och lungorna. Samtidigt håller det oss upprätta och utgör ett fäste för våra muskler. På så vis gör skelettet det möjligt för oss att röra på oss.

illustration av skelettet och lederna i kroppen

De ställen där två eller fler skelettdelar möts kallas för en led. Leden fungerar ofta som ett gångjärn och gör att skelettdelarna kan glida mot varandra. Brosket är en av de viktigaste delarna av leden. Den här vävnaden fungerar som glidyta och minskar friktionen inuti leden. När brosket bryts ned, som vid artros, blir det därför betydligt svårare att använda den drabbade leden.

Fortsätt läsa om artros.

Olika typer av leder

Det finns flera sorters leder i kroppen som alla fungerar på lite olika sätt. Gångjärnsleder kan exempelvis endast böjas åt ett enda håll. Den här typen av led finns exempelvis i fingrarnas små leder, men också i armbågen. Kulleder, som exempelvis axeln och höften, kan istället röras åt flera olika håll. Nackdelen är att den här typen av led lätt hamnar ur led.

En av de mest komplexa lederna vi har är knäleden. Detta är i grunden en gångjärnsled, men med viss modifikation. Exempelvis har vi här knäskålen, menisker och flera ledband. Den är också unik eftersom den bär uppen så stor del av vår kroppsvikt.

Läs mer fakta om skelettet.

Senast uppdaterad
13 februari 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve