Sjukskrivning vid artrossjukdom

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen. Den kan drabba alla leder i kroppen men är vanligast i händer, knän och höfter. Det som sker vid sjukdomen är att brosket i lederna börjar brytas ned och kan vid svåra fall försvinna helt. Vanliga symtom när man lider av en artrossjukdom är att känna smärta när lederna belastas och att man blir stel och får svårare att röra på sig.

Artrossjukdom i knät

Om man drabbas av artros i knät kan det innebära att leden gör ont vid belastning. Ett annat symtom på artros är stelhet i den drabbade leden. Vissa känner inte bara smärta vid belastning och rörelse utan även vid vila. Har man ett fysiskt arbete kan symtomen innebära att man får svårigheter att uträtta de dagliga arbetsuppgifterna och det är vanligt att sjukskriva sig på grund av smärtan som tillkommer en artrossjukdom.

Sjukskrivning vid artrossjukdom i knät

Det kan vara bra att veta att det går att både förebygga och behandla artros. En bra idé är att se över olika riskfaktorer för att kunna förebygga artros innan sjukdomen tar fart. Men även om symtomen på artros redan har visat sig finns det behandling att tillgå innan man måste sjukskriva sig.

Det första steget mot friskare leder är att prata med en fysioterapeut. Här ställs diagnosen och därefter läggs en behandlingsplan med anpassade övningar upp. Är dessa övningar smärtsamma att utföra kan man köpa ett speciellt knäskydd för artros. Detta är anpassat för att ge extra mycket stöd och avlastning. Detta knäskydd kallas för mjuk ortos och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Det finns ingen speciellt utvecklad artrosmedicin men under de perioder då smärtan är som värst kan man behöva komplettera träningen med smärtstillande tabletter. Dessa bör aldrig ses som en permanent lösning utan bör endast användas under en kort tid.

Om varken träning eller smärtstillande tabletter hjälper kan det bli aktuellt med sjukskrivning för artrossjukdom. Detta beslutas i samspråk med en läkare på den drabbades lokala vårdcentral.

Operation och sjukskrivning på grund av artrossjukdom

1 av 3 patienter som drabbas av artros får så stora besvär att de någon gång behöver göra en operation på grund av den svåra smärtan. En operation innebär i dessa fall att den skadade leden byts ut mot en protes. Efter ett antal veckor görs en uppföljning för att se så det drabbade området läker som det ska. Under denna tid är den drabbade normalt sjukskriven och beordrad att vila.

Om man misstänker artrossjukdom

Många misstar sin artrossjukdom för naturligt åldrande och blir inte diagnostiserade i tid. En undersökning börjar normalt med att man bokar tid hos en läkare som går igenom sjukdomshistorien. Om det visar sig vara artros som ligger bakom besvären kan man få en remiss till en fysioterapeut eller ortoped.

Skulle artrosen vara så pass allvarlig att man tvingas bli sjukskriven under en längre period är det vanligtvis den drabbades arbetsgivare som betalar lönen de första 14 dagarna innan försäkringskassan tar över. Därför är det viktigt att man alltid har ett läkarintyg från och med sin första sjukdag. Vill man fortsätta jobba på halvtid kan man i många fall prata med sin arbetsgivare som då kan försöka hitta andra arbetsuppgifter som man göra istället för de normala sysslorna.

Att hitta tillbaka till arbetet med en artrossjukdom

I de fall då man sjukskrivs för en artrossjukdom tenderar det att bli under en längre period. Därför är det viktigt att man har ett bra samspråk med sin läkare och fysioterapeut om hur man ska kunna komma tillbaka till arbetslivet på bästa sätt. Det är viktigt att man här känner att man får lägga fram åsikter om vad som är bäst för en själv.


Till toppen av sidan