Likheter och skillnader mellan artros och reumatoid artrit

Reumatism och artros är två sjukdomar som har många likheter – men också skillnader. Det som förenar dem är att det handlar om att den drabbade får besvär med lederna. Inom begreppet Reumatism finns till exempel sjukdomen reumatoid artrit (RA), eller ledgångsreumatism som det också kallas. Den främsta skillnaden mellan reumatoid artrit och artros är vilka leder som drabbas och vilket allmäntillstånd man har i övrigt.

Vad innebär reumatoid artrit och artros?

Artros klassas idag som världens vanligaste ledsjukdom och i Sverige är en av fyra över 45 år drabbade. Det finns även ett stort mörkertal som inte har fått sjukdomen diagnostiserad. Det beror på att många drabbade tror att de symtom som kommer med artros, såsom stela och smärtande leder, är en naturlig del av åldrandet. Sjukdomen kan drabba alla kroppens leder och är en livslång sjukdom som man inte kan bli av med. Det finns dock behandling som kan minska de besvär som kommer med sjukdomen.

Reumatoid artrit är en av de cirka 200 sjukdomar som räknas in under begreppet reumatism. De flesta av dessa sjukdomar är autoimmuna. Det innebär att de angriper den egna kroppen via immunförsvaret. Reumatistiska sjukdomar påverkar både lederna och bindväven. Reumatoid artrit är, likt artros, en kronisk sjukdom inte kan botas, men symtomen kan mildras.

artrit och artros

Vad händer vid reumatoid artrit och artros?

Artros innebär att brosket, som finns på ändarna av skelettdelarna i kroppen och utgör en glidyta inuti leden, bryts ner. I och med detta ökar motståndet i leden när den används, vilket orsakar smärta och obehag. I vissa fall av långt framskriden artros kan även ledernas form ändras.

Den som drabbas av reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism, har en kronisk inflammation i lederna. Den ihållande smärtan kan vara så intensiv att den drabbade hindras att göra enkla vardagliga sysslor. Allt från att kliva upp ur sängen till att borsta tänderna kan bli svårt. Det är inte ovanligt att den drabbade även känner sig extra nedstämd eller deprimerad. Till skillnad från artros kan reumatoid artrit även påverka andra organ, till exempel hud och ögon.

Vad ska man göra om man misstänker artros eller reumatoid artrit?

Artros utvecklas oftast när en eller flera leder har blivit utsatta för någon form av överbelastning. Detta kan ske på flera olika sätt, bland annat som ett resultat av ett monotont rörelsemönster, av tidigare skador (så kallad posttraumatisk artros) eller om den drabbade bär på en kroppsvikt som är större än musklerna klarar av att bära. Artros är också en sjukdom utvecklas i olika takt hos olika individer, i många fall kommer symtomen likt ledvärk och stelhet, smygande.

Vanliga symtom för reumatoid artrit är smärtande leder och en stelhet i kroppen. För reumatoid artrit är ärftlighet en stor faktor för de som drabbas. Det är alltså viktigt att den som har nära släktingar som lider eller har lidit av sjukdomen noga följer upp eventuella symtom tillsammans med en läkare så att insatser kan göras i ett tidigt skede.

Den som misstänker att den har drabbats av någon av dessa sjukdomar bör besöka en läkare. Artros och artrit är en klinisk diagnos som fastställs av en allmänläkare eller fysioterapeut. I vissa fall används röntgen för att se hur långt framskridna sjukdomarna är, men till stor del är den drabbades sjukdomshistoria som gås igenom.

Hur behandlas reumatoid artrit och artros?

Den som har fått diagnosen fastställd kan till en början känna sig en aning nedslagen då det inte finns något konkret botemedel mot någon av sjukdomarna. Det som däremot finns är en behandlingsplan och behandlingen för både reumatoid artrit och artros liknar varandra.

Träning är den absolut viktigaste behandlingsformen. Det är viktigt att den som är drabbad utför någon form av fysisk aktivitet, gärna olika övningar från ett specialanpassat träningsprogram, även om det gör ont. Mot den mest intensiva smärtan kan inflammationsdämpande preparat ges (så kallade NSAID-preparat). Dessa ska man dock helst inte ta under en längre tid, utan bara för att kunna ta sig igenom de värsta smärtperioderna. Det är också bra att avlasta de drabbade lederna. Här kan ett knäskydd eller särskilda skoinlägg vara användbara hjälpmedel.


Till toppen av sidan