Operationer för artros

Ett alternativ för den som lider av riktigt svår, långt framskriden och smärtsam artros är att göra en operation. Det finns en mängd olika operationsmöjligheter beroende på vart i kroppen artrosen har utvecklats. Några vanliga typer av artrosoperationer innefattar att byta knä– eller höftled. Det går även att göra motsvarande ingrepp i axeln eller foten. Det är dock viktigt att man är medveten om att en operation inte alltid hjälper.

Artrosoperation som behandling

Träning är den grundläggande behandlingen av artros. Om det inte hjälper och symtomen kvarstår kan en operation vara nödvändig. Träningen kan dock fortfarande ha haft förebyggande effekter som minskar riskerna vid ingreppet. Träning kan också hjälpa den som drabbats av artros att återhämta sig snabbare efter ingreppet. Handledd och regelbunden träning bör man därför fortsätta med efter en operation. Det kan även motverka utvecklingen av artros i andra leder.

Påverkar en artrosoperation sjukdomsförloppet?

Hur en operation påverkar sjukdomsförloppet varierar från patient till patient men också beroende på vilken led som drabbats. De flesta med artros som går igenom en operation får förbättrad rörlighet och betydligt mindre ont.

Den samlade kunskapen om artros är tyvärr fortfarande bristfällig inom sjukvården. I många fall anses en artrosoperation vara det första steget i behandlingsplanen mot sjukdomen, även innan andra metoder har prövats. Som resultat utförs många onödiga operationer. Så mycket som 80 % av alla artrosdrabbade kan undvika en operation med hjälp av träning. Första steget bör därför vara att uppsöka fysioterapeut och få ett personligt träningsprogram.

Kan 3D-teknik utnyttjas vid en artrosoperation?

Sjukvården utvecklas ständigt och tar till sig ny teknik och nya metoder inom flera ämnen. Ett exempel på det är just gällande artrosoperationer där 3D-teknik för artros är på framväxt. Det pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt vid namn Restoration som strävar efter att bland annat ta fram 3D-tillverkade implantat i biokeramiska material som ska kunna användas för att reparera exempelvis knäleder och ryggkotor. Det materialet ligger nära kroppens egna brosk och minskar därför risken för avstötning.

En annan metod som är under diskussion är möjligheten att spruta in nytt brosk till lederna. Även om detta kan vara en tillfällig lösning finns ändå risken att även det nya brosket bryts ner och artros utvecklas. Detta på grund av att man som är drabbad kanske fortsätter överbelasta dina leder. Det är därför viktigt att se över den egna livsstilen och först använda sig metoder som lindrar smärtan, till exempel träning.

Vad finns det för alternativ till artrosoperation?

Den främsta behandlingen för smärtlindring vid artros är, som tidigare nämnt, träning och en aktiv livsstil. Att röra på sig och använda den artrosdrabbade kroppsdelen är viktigt för att inte förvärra och snabba på sjukdomsförloppet. Det underlättar därmed för den drabbade om artrosen upptäcks så tidigt som möjligt så att en plan för att hantera sjukdomen kan tas fram.

Många blir också hjälpta av någon av de artrosskolor som finns runt om i landet där utbildning kring hur man handskas med sjukdomen kan fås. Ett annat alternativ är att ladda ner appen Joint Academy och på så sätt få ett program med olika träningsövningar som man kan utföra hemma.


Till toppen av sidan