Knakande knän – krepitationer och dess orsaker

Knakande knän och höfter är relativt vanligt och behöver inte betyda att något är fel. Om man inte känner av någon smärta i samband med knakningarna är de i många fall helt ofarliga. Den här typen av ljud kallas på medicinskt språk för krepitationer.

Knäet är en komplicerad led som dagligen utsätts för stor belastning. Många av oss får ibland ont i knäna efter ansträngning och det är helt naturligt. Vad som inte är naturligt är överdrivet knakande knän i kombination med ihållande smärta. Att knäna gör ont kan ha många orsaker. Exempelvis kan det handla om överbelastning, meniskskador eller slemsäcksinflammation. Det kan också röra sig om artros.

medicinsk modell av knäled

Lös broskbit eller meniskskada

Knakande knän kan bero på att det finns en lös brosk- eller benbit i leden. En lös broskbit i knäet kan, förutom att orsaka knakningar, göra att knät ibland låser sig. Lösa broskbitar leder också till smärta som flyttar på sig. Det är en skada som lämpligast behandlas med titthålskirurgi där den lösa broskbiten avlägsnas.

Även meniskskador kan ge problem med knakande knän. Dessa kan antingen uppstå akut eller utvecklas gradvis över en längre tid. Akuta skador kan bland annat uppstå efter en plötslig vridning av knäet. Skador som utvecklats under en längre tid innebär istället ofta att menisken har utsatts för slitage under flera år, så kallad degenerativ meniskskada. Mindre meniskskador kan läkas av sig själva med hjälp av rehabiliterande träning och vila. Större skador kan behöva åtgärdas med en operation. Degenerativa meniskskador åtgärdas oftast med träning. 

Läs mer om olika knäbesvär på knäsmärta.com.

Artros kan ge knakande knän

Om det knastrar i knäna kan det också bero på artros eller någon form av artrit. Artrit är en kategori av flera olika sjukdomar. De olika diagnoserna här har gemensamt att de är inflammatoriska ledsjukdomar som orsakar smärta och svullnad. Två typer av artrit är den autoimmuna, kroniska och inflammatoriska sjukdomen reumatoid artrit (ofta förkortat RA) och reaktiv artrit. Reaktiv artrit är en följdsjukdom efter en infektion och innebär att en inflammtion uppstår i en led på grund av överaktivt immunförsvar. Artriter behandlas i regel med antiinflammatoriska läkemedel, kortisoninjektion i leden eller olika typer av biologiska läkemedel som dämpar kroppens immunförsvar. 

Artros är en annan ledsjukdom som kan orsaka knakande knän. Förutom knakandet eller knastrandet är symtomen stelhet och smärta. Svullnad kan vara ett symptom, men till skillnad från reumatoid artrit så blir lederna inte röda och varma i samband med detta. Artros är också en kronisk ledsjukdom där brosket i den drabbade leden bryts ned. Behandlingen består av fysisk träning som kan lindra och bromsa sjukdomsförloppet.

Knakande knän

Diagnos med hjälp av knaster i knäna

Skador eller sjukdomar i knät kan vara både tysta och ljudliga. Inflammerade eller överansträngda muskelsenor kan ge knäppande ljud i från sig medan en sjukdom som artros kan orsaka knakande knän. En läkare kan dock inte endast utgå från hur knät låter när diagnosen ställs eftersom det finns flera olika skador och sjukdomar som har knastrande knän och knakande leder som symtom.

Om en individ har knastrande eller knakande knän kan det tyda på att ledbrosket är påverkat. Sjukdomar som angriper ledbrosket är till exempel inflammatoriska ledsjukdomar som reumatoid artrit och degenerativa ledsjukdomar som artros.

Läs mer om krepitationer i höften

Senast uppdaterad
30 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve