Diskbråck i nacken

Ryggraden består av ett antal kotor som sammanlänkas av diskar. Diskarna består av brosk och det är tack vare dessa som ryggraden går att böja. Om ett diskbråck uppstår beror det på att en av diskarna har brustit eller tryckts ut från sitt normala läge. Diskens utbuktning kan göra att den trycker mot ryggmärgens nerver. Vanliga symtom på diskbråck i nacken är smärta som strålar ut i armarna. Rekommenderad behandling för diskbråck i nacken är främst egenvård i form av sjukgymnastik och receptfria smärtstillande. Även andra metoder kan dock bli aktuella.

läkare visar var diskbråck sitter i ryggraden

Egenvård

Ett diskbråck där disken bara buktar ut och inte har brustit går vanligtvis över av sig självt. Man kan dock skynda på läkningen med hjälp av speciellt anpassade övningar för diskbråck i nacken. Tillståndet gör ont men går oftast över snabbare hos de som motionerar eftersom träning stärker muskulaturen i nacken. Det är alltså viktigt att inte bli stillasittande.

Standardbehandling för diskbråck i nacken

Den behandling för diskbråck i nacken som ger bäst resultat sker hos en fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Behandlingen går ut på att försöka få tillbaka disken i rätt läge. Diskutbuktning är en disk som hamnat fel, något som brukar läka relativt snabbt. Har disken brustit tar läkningen däremot längre tid. Då diskbråck är smärtsamt kommer behandlingen i många fall kombineras med smärtstillande värktabletter vid behov.

Hur lång tid det tar att läka en brusten disk i nacken varierar från person till person. Normal läkningstid kan variera från ett par veckor till några månader. Den som genomgått ett tiotal behandlingar hos fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor utan större förbättring bör avbryta behandlingen. Med en så långsam förbättring är det troligt att förbättringen kommer ske via självläkning snarare än behandling.

Alternativa behandlingar

Om fysisk behandling inte hjälper och om smärtan är så stor att självläkning inte är ett alternativ finns det alternativ behandling för diskbråck i nacken. Läkare kan ge en så kallad rotblockad. Det innebär att man lägger en kortisoninjektion vid den skadade disken. Vissa upplever också en minskning av smärtan med akupunktur.

Kirurgisk behandling för diskbråck i nacken

Förutom smärtor kan diskbråck i nacken ha andra besvärliga följder. Nervpåverkan kan göra att den drabbade får svår smärta i armarna eller till och med tappar känsel och kraft. I dessa fall är kirurgi oftast nödvändigt. Det kan även bli aktuellt i de fall då smärtan sitter kvar längre än tre månader. Det finns två olika typer av operationer för diskbråck i nacken: ett ingrepp som tar bort diskbråcket, och en operation för att ta bort disken som också innebär steloperation av nacken.

Är inte disken alltför trasig räcker det om kirurgen avlägsnar den del av disken som klämmer mot ryggmärg eller mot nerver. Patienten kan vanligtvis gå hem samma dag efter en sådan operation. Är disken däremot allt för trasig kan steloperation vara enda alternativet. Kirurgen avlägsnar då hela disken, ersätter disken med en bit ben, vanligtvis från höften, och fixerar med implantat.

Steloperation av nacken är den sista utvägen för att göra en patient med diskbråck smärtfri. Sjukvården undviker ingreppet i möjligaste mån eftersom det alltid finns risker. Steloperation gör dessutom nacken mindre rörlig. Skulle diskbråcket inte självläka blir de allra flesta hjälpta av fysisk behandling där olika övningar för diskbråck i nacken ingår.

Fortsätt läsa om ont i ryggen

Senast uppdaterad
6 november 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve