Träning vid artros – så bör den utföras

Artros är en ledsjukdom som främst påverkar brosket i lederna negativt. Detta beror på en obalans i uppbyggnaden och nedbrytningen av broskets byggstenar. Brosket bryts därmed ned snabbare än det hinner byggas upp. Detta resulterar i stela och smärtande leder. Det finns ännu inget botemedel, men däremot går det att behandla sjukdomen och minska symtomen. Många kan återgå till ett normalt liv utan ledvärk med hjälp av speciellt utformad träning vid artros.

Läs mer om artros.

Kort om artrosbehandling

Det finns ingen medicin som botar artros. Däremot finns det behandlingsformer som kan lindra besvären. Den behandling som rekommenderas av såväl läkare som fysioterapeuter är träning. Detta är också det som visats ge bäst effekt på smärta och rörlighet i flera omfattande, internationella studier. Det är viktigt att träningen sker på ett korrekt sätt och är individuellt anpassad. Detta för att undvika felaktig belastning på den drabbade leden.

senior kvinna tränar med fysioterapeut

I de fall då det gör för ont att träna kan smärtstillande läkemedel vara nödvändigt. Det som används främst är tabletter inom kategorin NSAID, så kallade antiinflammatoriska läkemedel. Hit räknas exempelvis Voltaren, Ipren och Diklofenak. Trots att dessa läkemedel är ofarliga bör man alltid prata med en läkare innan man påbörjar behandling.

Protesoperation kan vara en sista utväg och används främst vid artros i knät eller höften. Detta görs dock endast om grundbehandling i form av träning, viktkontroll och utbildning, inte har gett önskat resultat.

Hur fungerar träning vid artros?

Efter att diagnosen artros har ställts av läkare eller fysioterapeut kan behandlingen påbörjas. Grundbehandlingen som alla artrospatienter bör gå igenom är anpassad träning, utbildning och viktkontroll. Detta gäller alltså oavsett vilken typ av behandling som senare blir aktuellt, exempelvis kortisoninjektioner eller protesoperation.

Rätt sorts träning stärker både brosket och musklerna kring den drabbade leden. Musklerna kan då hjälpa till att avlasta leden och göra den mer stabil. Samtidigt tränas nya, bättre belastningsmönster in för att undvika fortsatt negativ belastning. Detta åtgärdar därmed grundorsaken till att sjukdomen har utvecklats, det vill säga negativ belastning under en längre tid.

Belasta lederna rätt i vardagen

I takt med att man får lära sig hur lederna bör belastas under träningen så ökar också förståelsen för belastningsmönster i vardagen. Med detta kan den drabbade också minska den negativa belastning som sker dagligen. Den som har ont i knäna kan exempelvis tjäna på att börja tänka på hur man sätter sig ner eller går i trappor. Här bör knäna peka rakt framåt, i linje med tårna, när de böjs. En fysioterapeut kan hjälpa till att justera även den här typen av rörelser.

Hårdare träning vid artros

Oavsett vilken träningsform eller vardagssyssla som utövas är det viktigt att följa fysioterapeutens anvisningar och försöka hitta rätt rörelsemönster och inte överbelasta kroppen med för tung belastning. Träning på gym är ett exempel som kan både vara effektivt och skonsamt för lederna så länge det är rätt utfört. Här går det till exempel att träna med en rodd- eller trappmaskin på ett sätt som är effektivt för både muskler, leder och kondition samtidigt som det är skonsamt. Träningsmaskinerna gör det dessutom ofta enklare att hålla koll på rörelsemönstret. Den som är osäker på hur maskinerna ska användas på rätt sätt kan med fördel ta hjälp av en personlig tränare.

kvinna med personlig tränare använder roddmaskin

Hemmaträning med Joint Academy

Den som har ont i lederna men inte har möjlighet att ta sig till en artrosskola eller fysioterapeut kan utföra träningsövningar via appen Joint Academy. Detta är en slags artrosskola i mobilen där varje patient får utvalda, anpassade övningar. Hela behandlingen koordineras och följs upp av en personlig fysioterapeut. Alla övningar går att göra hemifrån utan redskap.

Här finns mer information om att träna benen.

träning vid artros

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve