Sjukskrivning vid artrossjukdom

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen. Den kan drabba alla leder i kroppen men är vanligast i händer, knän och höfter. Det som sker vid sjukdomen är att brosket i lederna börjar brytas ned. Vid svåra fall kan det till och med försvinna helt. Vanliga symtom på att man lider av en artrossjukdom är smärta, främst när lederna belastas, och stelhet. Detta gör det svårt att röra på sig och fortsätta livet som vanligt. Då kan det vara aktuellt med sjukskrivning under kortare perioder.

Artrossjukdom i knät

Om man drabbas av artros i knät kan det innebära att leden gör ont vid belastning. Ett annat symtom på artros är stelhet i den drabbade leden. Vissa känner inte bara smärta vid belastning och rörelse utan även vid vila. Har man ett fysiskt arbete kan symtomen innebära att man får svårigheter att uträtta de dagliga arbetsuppgifterna och det är möjligt att en kortare period sjukskriva sig på grund av smärtan som tillkommer en artrossjukdom.

artrossjukdom

Sjukskrivning vid artrossjukdom

Det kan vara bra att veta att det går att både förebygga och behandla artros. En bra idé är att se över olika riskfaktorer för att kunna förebygga artros innan sjukdomen tar fart. Men även om symtomen på artros redan har visat sig finns det behandling att tillgå innan man måste sjukskriva sig.

Det första steget mot friskare leder är att prata med en fysioterapeut. Här ställs diagnosen och därefter läggs en behandlingsplan med anpassade övningar upp. Är dessa övningar smärtsamma att utföra kan man köpa ett knäskydd. Detta är anpassat för att ge stöd och avlastning. Detta knäskydd kallas för mjuk ortos.

artrossjukdom

Det finns ingen speciellt utvecklad artrosmedicin men under de perioder då smärtan är som värst kan man behöva komplettera träningen med smärtstillande tabletter. Dessa bör aldrig ses som en permanent lösning utan bör endast användas under en kort tid.

Läs mer om artros.

Om varken träning eller smärtstillande tabletter hjälper kan det bli aktuellt med en kortare period av sjukskrivning för artrossjukdom. Detta beslutas i samspråk med en läkare på den drabbades lokala vårdcentral. Sjukskrivning är ingen rättighet utan en omställningsförsäkring som staten bekostar. Det bör altså ses som en kortsiktig lösning. Det finns heller inget botande i att vara sjukskriven. På lång sikt bör man därför diskutera med sin arbetsgivare om det finns möjligheter till förändrade arbetsuppgifter eller hjälpmedel som skonar den artrosdrabbade leden. En annan möjlighet kan vara att på sikt gå ned i arbetstid eller byta arbete. 

Operation och sjukskrivning på grund av artrossjukdom

1 av 3 patienter som drabbas av artros får så stora besvär att de någon gång behöver göra en operation på grund av den svåra smärtan. En operation kan innebära att leden byts ut mot en protes, som är fallet vid knä och höftledsartros. Efter en protesoperation är man i regel sjukskriven upp till 3 månader beroende på hur tungt arbete man har. Under denna tid rehabiliteras man hos fysioterapeut. De som har tränat aktivt innan operationen har en fördel i den postoperativa träningen. 

Om man misstänker artrossjukdom

Många misstar sin artrossjukdom för naturligt åldrande och blir inte diagnostiserade i tid. En undersökning börjar normalt med att man bokar tid hos en läkare eller fysioterapeut som går igenom sjukdomshistorien. Om det visar sig vara artros som ligger bakom besvären kan man få en remiss till en fysioterapeut för träning eller till ortoped om besvären är så uttalade att operation kan bli aktuellt.

Att hitta tillbaka till arbetet med en artrossjukdom

I de fall då man sjukskrivs för en artrossjukdom är det viktigt att undvika att det blir under en längre period. Därför är det viktigt att man har bra samspråk med sin läkare och fysioterapeut om hur man ska kunna komma tillbaka till arbetslivet på bästa sätt. Det är viktigt att man här känner att man får lägga fram åsikter om vad som är bäst för en själv.

Fortsätt läsa om artros i arbetslivet.

Senast uppdaterad
22 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve