Övervikt – ett relativt begrepp

Hur mycket ska man väga? Det låter som en enkelt fråga att svara på, men det är flera faktorer som spelar roll. Det mest klassiska är att titta på längd i förhållande till vikt, men det finns också andra sätt att bedöma om någon är överviktig.

BMI (Body Mass Index) avgör övervikt generellt

Det vanligaste att titta på för att avgöra om en individ är överviktig är dennes BMI, eller Body Mass Index. Detta ser till vikt i förhållande till längd. Utifrån formulan är ett BMI under 18,5 klassat som undervikt, medan ett resultat över 25 räknas som övervikt. Därtill räknas ett BMI över 30 som fetma.

Räkna ut ditt BMI på BMIräknaren.se.

Idag används BMI främst för att se till större populationer, såsom befolkningen i ett land. Mätsättet fungerar dock inte optimalt när det kommer till enskilda individer. Detta beror på flera faktorer. Bland annat tar BMI-formulan inte med muskelmassa i beräkningen. Eftersom muskler väger mer än fett per yta kan detta resultera i att en person med mycket muskler klassas som överviktig trots att denne bär på lite fett.

Läs mer om BMI och att gå ner i vikt.

Midjemått en viktig faktor

För att få en mer rättvis bild av om man är överviktig eller inte kan man mäta sitt midjemått. Detta kan antingen kombineras med BMI eller ses som en metod i sig självt. Ett midjemått över 94 cm för män och 80 cm för kvinnor innebär en förhöjd risk för flera sjukdomar, såsom diabetes och hjärt- & kärlsjukdomar.

kvinna som lider av övervikt får midjemåttet mätt av läkare

Att mäta midjemåttet har en till fördel, jämfört med BMI. Det talar om var på kroppen fettet befinner sig. Bukfett är nämligen mer skadligt än fett på andra delar av kroppen. Den som har mycket överflödigt fett kring magen kan därmed ha högre risk för sjukdomar trots ett normalt BMI. Samtidigt kan någon med högt BMI men litet midjemått vara hälsosam.

Läs mer om att bli av med bukfett.

Vikten betydelsefull vid artros

Övervikt kan spela en roll i utvecklingen av ledsjukdomen artros. Detta gäller framförallt knä- och höftledsartros, eftersom dessa leder bär upp en stor del av kroppsvikten. När det kommer till artros handlar det främst om förhållandet mellan muskelmassa och kroppsvikt. Ju starkare muskler man har, desto mer vikt orkar kroppen och lederna bära upp.

Läs om hur man kan träna skonsamt med hjälp av gummiband.

Senast uppdaterad
10 november 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve