Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är silver i mycket finfördelad metallisk form. Ämnet är ofta tillsatt i destillerat vatten och säljs på flaska eller i dunk. Det mycket omtalat och har både förespråkare och motståndare. Det finns de som menar att det kan hjälpa mot en rad åkommor och sjukdomar. Samtidigt finns det risker och biverkningar, som förgiftning. Kolloidalt silver är – till skillnad från exempelvis jod och zink – inte livsviktigt för kroppen. Det är därmed inte nödvändigt att ta för att kroppen ska fungera normalt.

kvinna dricker vatten med tillsatt kolloidalt silver

Hur används kolloidalt silver?

Användningsområdet för kolloidalt silver inte är lika stort idag som det ansågs vara under 1900-talet. Dock finns det fortfarande flera sjukdomar och tillstånd som ämnet fortfarande används mot och tros kunna påverka. Exempel på detta är bland annat infektioner, cancer, diabetes och artros. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att stödja dessa teser. Användning av kolloidalt silver kan också vara osäkert. Så pass osäkert att det sedan år 2010 är förbjudet att sälja som ett kosttillskott med tanke på hälsorisker.

Biverkningar och risker

Kolloidalt silver är ett omtvistat ämne. En del menar att det är giftigt, andra ser det som ett botemedel. En tredje grupp menar att det är overksamt. Oavsett vilken grupp man tillhör bör man veta att det är bevisat att kolloidalt silver har biverkningar. De som under en längre tid intagit kolloidalt silver kan utveckla ett tillstånd som kallas Argyria. Effekterna av Argyria är att hud och ögonvitor kan missfärgas och ta sig an en gråblå färg. Detta är visserligen sällsynt, men det är värt att känna till.

En annan egenskap hos kolloidalt silver är att det innehåller silverjoner som kan bidra med en bakteriedödande effekt. Tyvärr kan dock bakterier utveckla resistens mot silverjoner, på samma sätt som bakterier som utsätts för alltför kortvariga kurer antibiotika kan bli. Med tiden kan silverresistenta bakterier bli motståndskraftiga även mot antibiotika, så även om silverresistens inte är ett så stort problem i sig kan det ge andra konsekvenser. 

En kvinna som är gravid eller ammar bör också undvika kolloidalt silver då det kan lagras i moderkakan eller andra organ som tar skada av det. Fostret hos en gravid kvinna som får i sig ämnet kan även få missbildningar, främst i ansiktet.

Kolloidalt silver och artros

Eftersom vi idag inte har något läkemedel mot själva sjukdomen artros kan det vara lätt att vända sig till alternativa mediciner. Här återfinns bland annat kolloidalt silver, som antingen kan tas oralt eller som en kräm att smörja på drabbade leder. Att ämnet skulle hjälpa vid artros grundas i tesen att ämnet sägs ha antiinflammatoriska egenskaper.

När det kommer till artros finns det dock inget piller eller naturläkemedel som kan bota sjukdomen. Den behandling som visat sig ge bäst resultat för majoriteten av de som drabbas är istället anpassad, handledd träning. Detta bör kombineras med utbildning om sjukdomen. Vid behov kan den drabbade behöva ta smärtstillande tabletter för att kunna klara av träningen, men detta bör ses som ett tillägg till grundbehandiing i form av träning.

För en del av de som utvecklar artros är viktminskning aktuellt. Detta gäller framförallt vid knäledsartros, eftersom knäna bär upp en stor del av vår kroppsvikt. Genom att gå ner i vikt kan belastningen på leden minskas och det blir lättare att röra sig. Sammantaget gör detta att symtomen kan lindras. Ett sätt att gå ner i vikt är med hjälp av kosten. Här rekommenderas inte snabba dieter, utan istället en sund kosthållning som kan hållas i längden.

Fortsätt läsa om medelhavskost.

Senast uppdaterad
6 november 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve