Ergonomi – en positiv arbetsställning

Vi människor kan röra oss på många sätt och våra kroppar är tåliga. Vi är byggda för rörelse och mår bra av detta. Nyckeln är dock variation. Monoton belastning sliter på våra kroppar, framförallt om vi inte får möjlighet till återhämtning. Om vi utsätter kroppen för samma typ av belastning varje dag utan vila är risken hög att vi drabbas av överbelastningsskador. Ergonomi syftar till att titta närmare på relationen mellan människa och arbetsmiljö så att den här typen av skador kan förebyggas.

Vad är ergonomi? 

Termen ergonomi kommer från grekiskan och är en sammanslagning av orden ”ergo” (arbete) och ”nomo” (lag). Ergonomi handlar således om relationen mellan människa och arbetsmiljö. För att förebygga ohälsa och olycksfall bör arbetsplatsen anpassas på olika sätt. Detta innefattar såväl fysiska som mentala faktorer och ser till förutsättningar både hos individen och den rent fysiska arbetsmiljön. Ofta pratar man om arbetsställning och hur kroppen kan användas på ett korrekt sätt, men ergonomi innefattar även ljud, ljus och klimat.

Ergonomi genom historien

I takt med att det moderna samhället har vuxit fram så har våra arbetsuppgifter förändrats, och med detta hela vår livsstil. Genom den moderna historien har vi försökt att anpassa oss till detta på olika sätt. På 1960-talet började man titta närmare på hur förarsäten och instrumentpaneler kunde anpassas till lokförare och piloter på ett bättre sätt. Under nästa decennium började man sedan anlita designföretag för att utforma verktyg – allt från spadar till telefonlurar – på ett ergonomiskt sätt. Först under 90-talet, i takt med att kontorsjobben och datorerna blev allt fler, började man justera kontorsmiljön i form av stolar och skrivbord.

Samband mellan arbetsmiljö och belastningsskador

Belastningssjukdomar, dit artros hör, är ett av de största hälsoproblemen i västvärlden. Belastningsskador uppkommer generellt i samband med tunga lyft, repetetivt arbete och arbetsställningar som är obekväma och/eller påfrestande. Stress kan också bidra till den här typen av skador. Stress som kan uppstå vid tidspress, brist på tid för återhämtning och så kallad mikroförvaltning. Stress leder nämligen ofta till ökare muskelspänningar, framförallt i nacken. Att även ta den mentala aspekten av ergonomi i åtanke vid utformning av en arbetsplats är därför viktigt.

Så kan besvären förebyggas

Det finns flera sätt att undvika belastningsskador i arbetet. Individen behöver exempelvis känna till vilka arbetsställningar som innebär bättre belastning. Samtidigt behöver själva arbetsplatsens utformning vara gynnsam, och arbetstagaren behöver ha tillgång till lämplig utrustning. Arbetsgivaren behöver även se till att arbetstempot och uppgifterna anpassas till individens enskilda förutsättningar.

illustration av kvinna vid skrivbord med god respektive dålig ergonomi 

Den som har kunskap om ergonomi kan utföra rörelser på ett bättre sätt. Med detta menas att den belastning som riktas mot kroppen sliter mindre på olika vävnader, såsom muskler, brosk och andra leddelar. Framförallt bör man tänka på att skona ryggen, då detta är en av de kroppsdelar som vanligast drabbas av belastningsskador. Ett exempel på hur man kan göra detta är att sitta med god hållning. Detta är något som många kontorsarbetare glömmer av under arbetsdagen. Dålig hållning, som syns i bilden ovan till höger, lägger framförallt mycket vikt på nacken. För att behålla en god hållning under en hel dag krävs dock starka ryggmuskler. Här kan du läsa mer om att stärka ryggen. Det är också bra för musklerna i axlarna och nacken att man kan stötta underarmarna mot skrivbordet när man arbetar. 

illustration av man som lyfter upp låda med god respektive dålig ergonomi

Ergonomi blir ännu viktigare vid tunga lyft, då detta innebär högre belastning. För att belasta ryggraden på rätt sätt finns det därför några saker som kan vara bra att tänka på under lyftet. Det viktigaste är att böja på knän och höfter istället för på ryggen när man plocka upp något från marken. På så vis kan man behålla ryggen rak och undvika felaktig belastning. Man bör därtill undvika att vrida och böja ryggen samtidigt. Följer man dessa råd bör man kunna undvika plötsliga ryggskador.

Fortsätt läsa om effektiva ryggövningar.

Senast uppdaterad
12 november 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve