Artros som ung och som äldre – skillnader?

Artros är en sjukdom som ungefär 1 av 4 personer över 45 år i Sverige lider av. Trots att sjukdomen blir vanligare med åldern så kan den drabba även yngre. Det kan dock finnas en viss skillnad i hur artrosen utvecklas och påverkar livet beroende på hur gammal den drabbade är. Oavsett hur gammal man är så är det dock en bra idé att uppsöka vård om man börjar uppleva artrossymtom.

Orsaker till artros

Flera faktorer bidrar till utvecklingen av artros, men i grunden handlar det om en överbelastning av leden. Detta kan komma av exempelvis ledens fysiska konstruktion, övervikt, inaktivitet eller tidigare ledskador. Ett monotont rörelsemönster och negativ arbetsbelastning spelar också in. Hos unga är det vanligare att sjukdomen utvecklas som följd av skador, medan det hos äldre oftare är ett resultat av monoton belastning.

Artros är i grunden en kombination av fysiska förändringar och symtom. Fysiska förändringar i leden kan uppstå lång tid innan symtomen uppkommer och tvärtom. Detta är anledningen till att röntgen inte längre anses vara lika användbart för att ställa diagnosen. Den drabbades symtom bör helt enkelt utgöra grunden för bedömningen av om denne behöver vård.

Läs mer om artros.

Behandling av artrossymtom

Det går inte att bota artros, men det går att lindra symtomen. Med rätt behandling kan de flesta minska eller helt bli av med sina symtom, vilket är det viktiga. Detta kan framförallt trösta de unga människor som måste leva med sjukdomen under en längre tid.

Sjukdomen behandlas också på i princip samma sätt oavsett om den drabbade är ung eller gammal. Grundbehandlingen består av anpassad, långsiktig träning – gärna tillsammans med en fysioterapeut. De utvalda övningarna bör göras regelbundet, gärna varje dag. (Det behöver inte handla om långa, svettiga pass på gymmet, utan det räcker med några enkla övningar som görs hemma utan utrustning.) Utöver detta rekommenderas en aktiv livsstil och hälsosamma matvanor. 

artrossymtom

För den som är överviktig är det extra viktigt att bygga upp styrkan i musklerna. Starkare muskler klarar nämligen av att bära upp mer vikt, vilket innebär att lederna inte behöver ta emot lika mycket belastning. Även här är en aktiv livsstil och hälsosamma matvanor nyckeln.

Här finns tips och råd om hur man går ner i vikt.

Att få in träningen i vardagen

Eftersom regelbunden träning är den mest effektiva behandlingen av artros är det viktigt med rutiner. Speciellt utformade övningar bör genomföras varje dag, vilket innebär att det är viktigt att sätta av tid för detta. Eftersom det inte behöver handla om mer än några minuter per dag så är detta möjligt för de flesta, även för de som fortfarande är i arbetsför ålder när de drabbas.

Utöver dessa övningar är annan fysisk aktivitet viktig. Här kan det röra sig om allt från vardagsmotion eller en promenad med hunden till träning på gym. Detta beror på den drabbades förutsättningar. Det här kan exempelvis en personlig tränare hjälpa till med. Det viktiga är att försöka få till en mer aktiv livsstil istället för att sitta mer och mer stilla.

Här finns mer information om artros kan förbättras genom att träna hemma

äldre man och personlig tränare på gymmet

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve