Generaliserad artros

Artros är ett samlingsnamn för att beskriva en åkomma som bryter ner brosket i lederna. Alla leder i kroppen kan vara utsatta och sjukdomen kan utvecklas i allt från händer och fötter till knän och höfter. Beroende på var i kroppen sjukdomen sitter och hur den har uppkommit kan artros benämnas olika. Om artrosen är ett resultat av en tidigare skada brukar den benämnas som posttraumatisk artros. Har den artrossjuka flera leder i kroppen som är drabbade kallas det istället för generaliserad artros.

Vad generaliserad artros innebär

För en mer djupgående förklaring av vad generaliserad artros innebär brukar man säga att minst tre leder i kroppen ska vara drabbade. Det kan till exempel vara ryggrad, knän och höfter. Den bästa behandlingen vid artros är träning och anpassade övningar. I början kan det vara smärtsamt att stödja sig på ömma och stela leder. I längden är dock träning den smärtlindring som visat sig vara mest effektiv. Under de allra värsta perioderna kan smärtstillande tabletter användas som komplement. Tabletter ska dock aldrig ses som en permanent lösning.

De som är drabbade av artros, eller osteoartrit som det också kallas, kan gå väldigt lång tid utan att känna några symtom. Det beror på att sjukdomen utvecklas gradvis och kommer smygande. Många äldre misstar dessutom artros för krämpor och stelhet som kommer naturligt med åldrandet. Misstänker man att man drabbats av artros bör man söka hjälp så tidigt som möjligt för att få diagnosen fastställd. Därefter kan behandlingen påbörjas.

Vad händer vid generaliserad artros?

Om man börjar utveckla eller redan lider av generaliserad artros betyder detta att brosket i lederna långsamt börjar brytas ned. I vissa fall påverkas även ledernas utseende när brosket bryts ned, detta sker främst senare i sjukdomsförloppet och drabbar inte alla som har artros. Det är också viktigt att den drabbade tänker på att öva in ett nytt, bättre, belastningsmönster för den skadade leden. Detta kan göras genom att flytta fokus till att stärka brosket i leden och musklerna som omger den. Den belastning som riktas mot leden får inte vara skadlig.

Vad ska man göra om man misstänker generaliserad artros?

Om man misstänker att man har drabbats av generaliserad artros bör man ta kontakt med en vårdcentral. De kan skicka en remiss vidare till sjukhuset så man får träffa en läkare som tittar närmare på symtomen och sjukhushistorien. Visar det sig att man har artros finns det hjälp att få. Träning är den främsta åtgärden när det kommer till artrosbehandling och vill den drabbade ha tips och råd gällande vilka träningsövningar som är bäst för just denne som individ går det att vända sig till en ortoped eller fysioterapeut.

I dagens moderna samhälle behöver en artrosdrabbad inte uppsöka en sjukgymnast personligen för att få hjälp utan kan stanna hemma. Med hjälp av appen Joint Academy kan man ta kontakt med en sjukgymnast direkt i telefonen och få ett personligt träningsprogram att följa. Man tränar sedan på egen hand men stämmer av med fysioterapeuten med jämna mellanrum för att prata om framsteg och att allt fungerar som det ska.

 


Till toppen av sidan