Om artros

Uppdaterad: februari 13, 2019

Trots att artros är en så utbredd folksjukdom vet vi förhållandevis lite om den. Det finns exempelvis ännu inget botemedel, och orsakerna bakom sjukdomen är inte helt klarlagda. Det vi vet är däremot att det finns flera faktorer som påverkar förloppet – både positivt och negativt. Faktorer som ett ökande generellt BMI (mer övervikt), mindre fysisk aktivitet och en ökad genomsnittsålder gör exempelvis att allt fler drabbas. Forskningen har också klarlagt att det enda som hjälper mot själva grundsjukdomen, och inte bara symtomen, är specifik träning.

Folksjukdomen artros

Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning över 45 år har diagnostiserad artros. Detta innebär inte bara en minskad livskvalitet för individen, utan också stora samhällskostnader. Artros står exempelvis för en betydande andel av alla sjukskrivningar. Personer med knäledsartros har faktiskt dubbelt så hög risk för sjukskrivning jämfört med totalbefolkningen.

Sjukdomen innebär också många operationer. Att sätta in höft- och knäproteser är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen idag, och de ökar fortsatt. Idag utför vi ungefär 18 000 höftproteser och 15 000 knäproteser varje år i Sverige. En del av dessa sker dessutom utan att grundbehandling, i form av anpassad träning, har genomgåtts. Det första steget för den som drabbas av artros bör istället alltid vara att träffa en fysioterapeut (sjukgymnast).

Läs mer om artros.

fysioterapeut hjälper patient att träna bort artros

Primär, sekundär eller generaliserad artros?

Artros kan utvecklas på olika sätt och i olika (eller flera) leder. Beroende på detta benämns sjukdomen på olika sätt. En vanlig, men omtvistad, uppdelning är den mellan primär och sekundär artros. Vid primär artros kan sjukdomen inte härledas till en enskild händelse. Sekundär artros är däremot ett resultat av en medfödd sjukdom eller en tidigare ledskada. Artros som uppstår efter en skada kan också kallas för posttraumatisk artros. Många anser dock att all artros uppstår som följd av en eller flera riskfaktorer och att uppdelningen mellan primär och sekundär artros därför inte har något riktigt värde.

Generaliserad artros är ett tydligare begrepp. För att få denna diagnos behöver minst tre leder i kroppen vara drabbade av sjukdomen. Det kan exempelvis handla om två knän och en höft. Det är helt enkelt ett sätt att beskriva hur många leder som har drabbats.

Fortsätt läsa om olika riskfaktorer för artros.