Artrosmedicin

När det kommer till behandling finns det ännu ingen artrosmedicin som kan bota ledsjukdomen. Receptfria och antiinflammatoriska läkemedel som man kan köpa på apoteket kan hjälpa. Dessa bör dock inte ses som fullständig behandling. De läkemedel som erbjuds har främst smärtstillande egenskaper och ger bara tillfällig lindring. Vid riktigt svåra fall av artros kan kortisonbehandling bli aktuellt, även om detta inte rekommenderas i det långa loppet.

Glukosamin som artrosmedicin

Glukosamin är namnet på en kroppsegen substans som är viktig vid bildandet av brosk och senor. Individer med artros har vittnat om att intag av glukosamin lindrar sjukdomen. Glukosamin för artros räknas in i kategorin naturmedicin och erbjuds därför inte på recept. Idag säljs det som kosttillskott på apotek och hälsobutiker. Den evidensbaserade forskningen har dock inte kunnat fastställa att ämnet skulle ha någon verklig effekt på artros. 

Då glukosamin inte har en fastställd effekt ännu kan det även placeras in i kategorin placebo. Ett läkemedel som placeras inom placebokategorin är i själva verket verkningslöst. Det är den drabbades tro på att medicinen ska fungera som i slutändan avgör effekten.

Rekommenderad artrosmedicin i form av läkemedel

För att få medicin utskrivet av en läkare krävs först en genomgång av sjukdomsbilden. Om artrosen ger stora besvär kan framförallt smärtstillande och inflammationsdämpande preparat erbjudas. Vanliga värktabletter inom kategorin NSAID (Ipren, Voltaren och Naprosyn) eller Paracetamol (Alvedon) är de som främst rekommenderas. När det kommer till snabb smärtlindring är dessa de bästa medlen mot artros i låg till måttlig grad.

Söker man efter olika behandlingsmetoder på nätet kommer flera av resultaten rekommendera den mest grundläggande och kliniskt bevisade behandlingen – träning. Det är långsiktig och handledd träning som har visats ha den övervägande positiva effekten på artros.

För bästa utfall bör träningen även kombineras med utbildning och information. När man vill läsa på om artros är det dock lätt att stöta på en hel modifierade sanningar och missvisande information. Det är därmed säkrast att hålla sig till trovärdiga källor såsom 1177, Socialstyrelsen, Reumatikerförbundet och artos.org.

Träning på recept som artrosmedicin

Träningen bör anpassas utefter den drabbade individens smärttröskel. Lider man av artros är det viktigt att man lyssnar på kroppens signaler och känner efter hur intensiv smärtan är. Ligger smärtan på en 5:a, på en skala från 0–10, är det okej att utföra olika träningsövningar. Ligger smärtan på en skala över detta behöver kroppen vila och det rekommenderas inte att man försöker träna, åtminstone inte utan någon form av smärtlindring.

Genom att hålla den inflammerade leden i rörelse stärks muskler och brosk byggs upp, vilket leder till mer stabilitet och mindre värk. På artrosskolor runt om i landet, eller via appen Joint Academy, arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter med både teoretiska och praktiska övningar. Rörelse som utförs kontrollerat och säkert tillför ingen skada på leden. Därför rekommenderas individer med artrosproblematik att ta hjälp av en sjukgymnast för individuellt upplagda rörelseövningar, när det kommer till artrosbehandling.

Kortison som artrosmedicin

Kortison är förkortning för glukokortikoid och används främst som injektionsbehandling vid svåra artros- och reumatismfall. Effekten av denna artrosmedicin är starkt inflammationshämmande och preparatet är lämpligt för både små och stora inflammerande leder. Den vanligaste injektionsbehandlingen genomförs via en nål som injicerar kortison direkt in i leden. Detta genomförs vanligen tre gånger med ett mellanrum på 2–4 veckor beroende på sjukdomsbild och preparatets styrka. En kortisonbehandling anses vara mycket effektiv men är endast en tillfällig smärtlindring och inte en permanent lösning. Det finns även studier som visar att kortison kan skada brosket om det tas under längre perioder.


Till toppen av sidan