Experterna bakom artros.org

Allt innehåll på artros.org har granskats av en eller flera av våra artrosexperter.

Teamet på artros.org

Leif Dahlberg

Senior professor i ortopedi

Leif Dahlberg är senior professor i ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Han var chef för ortopedavdelningen i Lund från 2012 till 2019. Dahlberg har publicerat >120 vetenskapliga artiklar granskade av tredje part. Hans forskning fokuserar på ledhälsa och -sjukdom för att implementera evidensbaserad grundbehandling av ledsjukdomar. År 2008 initierade han det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).

Christian Anker-Hansen

Specialist i ortopedi och allmänmedicin

Christian Anker-Hansen är läkare och specialist i ortopedisk kirurgi sedan 2008 men även specialist i allmänmedicin sedan 2019. Han har stor klinisk erfarenhet av att utreda och behandla artrospatienter i alla stadier inom primärvården men också inom ortopediska specialistvården. Vid sidan om sitt kliniska arbete håller han även ortopediska utbildningar för kollegor och är läroboksförfattare.

Håkan Nero

Med dr och fysioterapeut / PhD and Physical Therapist

Håkan Nero är medicine doktor och fysioterapeut utbildad på Karolinska Institutet i Stockholm och är nu forskare vid Lunds Universitet. Nero har forskat på träning som behandling sedan 2010 och försvarade sin avhandling om fysisk aktivitet före och efter högintensiv träning för äldre år 2016. Hans huvudfokus är numera att forska på resultatet av digital artrosbehandling som går i linje med internationella riktlinjer och klinisk evidens.

Emelie Blennow

Fysioterapeut / Lic. Physical Therapist

Emelie Blennow är legitimerad fysioterapeut. Hon tog sin examen från Karolinska Institutet 2009. Hon har därefter vidareutbildat sig inom bland annat OMT (ortopedisk manuell terapi), akupunktur, idrottsmedicin och idrottsfysiologi. Hon har stor erfarenhet från primärvården där hon har behandlat många patienter med artros i olika stadier.