Träning vs. artrosmedicin

Artros är en sjukdom som tidigare till stor del behandlades kirurgiskt. Idag ser man dock annorlunda på behandling av artros. Idag behandlas sjukdomen främst genom träning, viktkontroll och livsstilsförändringar. De flesta som får diagnosen artros idag får träning utskrivet på recept eller hänvisas till en artrosskola. Som komplement kan smärtstillande läkemedel, såsom Ipren eller Voltaren, användas. Även naturläkemedel används i stor utsträckning som artrosmedicin av patienter – även om effekten ännu inte är vetenskapligt bevisad.

artrosmedicin

Artrosmedicin – finns det?

Den smärta som kommer med artros kan behandlas med medicin. Detta behandlar dock inte sjukdomen i sig, utan endast symtomen. De mediciner som främst används är smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter. Kortisoninjektioner kan också användas för smärtstillande effekt. Syftet med medicineringen är främst att tillfälligt dämpa smärtan så att den drabbade kan klara av träningen. Träning är nämligen det enda vi känner till idag som behandlar sjukdomen på lång sikt. Smärtstillande läkemedel är därmed endast ett komplement.

Naturläkemedel som artrosmedicin

Det finns ett antal naturläkemedel som säljs som artrosmedicin. Några som många har hört talas om är nyponpulver, ingefära och grönläppad mussla. Flera vetenskapliga studier har gjorts på dessa ämnen, men den förbättring som kan ses är jämförbar med placebo. (Placebo är ingen reell effekt av det preparat som ges, utan är en psykologisk effekt.) Detta innebär att vårdgivare som jobbar med artros, t.ex. läkare och fysioterapeuter, inte kan rekommendera naturläkemedel som artrosmedicin.

Placeboeffekten är dock inte att underskatta då den kan vara mycket kraftig. Den som upplever en förbättring av naturläkemedel kan fortsätta använda dessa som en sorts artrosmedicin. En ökad livskvalitet behöver inte alltid vara vetenskapligt bevisad.

Läs mer om naturläkemedel mot artros.

Kortisoninjektioner och starka smärtstillande vid artros

I vissa fall kan artros behandlas med hjälp av kortisoninjektioner. I dessa fall injiceras kortison i den drabbade leden vilket, likt värktabletter, ger en tillfällig och kortvarig smärtlindring. Då injektionen inte kan bota sjukdomen utan endast lindra smärtan tillfälligt är det inte en rekommenderad metod i längden. I vissa fall kan kortisonet även vara skadligt för brosket, särskilt om injektionerna pågår under en längre period.

När det kommer till starka, receptbelagda läkemedel (såsom morfin) bör dessa inte användas vid artros. Eftersom artros är en kronisk sjukdom så ökar risken för beroendeutveckling. Samtidigt är effekten av den här typen av mediciner inte bättre än effekten av NSAID (t.ex. Diklofenak, Ipren, Naproxen). 

Medicin eller träning bästa behandlingen?

Träning och medicin bör inte ses som två motpoler. Istället kompletterar de varandra på ett utmärkt sätt. Den som har svårt att träna på grund av smärta kan vara behjälpt av smärtstillande mediciner. Samtidigt bör inte läkemedel ses som en ensam lösning för att behandla sjukdomen.

Träning kan däremot ses som ett bättre alternativ eftersom det är en mer långsiktig lösning. Dessutom ger det inga biverkningar och är ofarligt att genomföra (även om det kan göra ont). Det bygger dock på att träningen utförs på rätt sätt, gärna tillsammans med en fysioterapeut. Även utbildning bör ses som en del av behandlingen då det ger en helhetsförståelse för hur och varför träning fungerar. 

Ibland fungerar dock inga av dessa metoder och kirurgi kan bli nödvändigt.

Här finns mer information om vad en ortoped rekommenderar för artros.

artrosmedicin

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve