Sjukgymnastik hos en fysioterapeut

Många som lider av ledsmärtor eller har fått diagnosen artros får en remiss eller väljer själva att besöka en fysioterapeut. Den här gruppen, som tidigare kallades sjukgymnast, jobbar inom vården. Yrkesgruppen har specialiserat sig på att lindra, bota och förebygga skador i leder och muskler. De viktigaste arbetsuppgifterna är att undersöka, bedöma och behandla. Detta görs främst med hjälp av olika anpassade rörelser.

Sjukgymnast eller fysioterapeut?

Sjukgymnast och fysioterapeut är två olika benämningar för samma yrkesroll. Tidigare användes främst benämningen sjukgymnast, men sedan år 2014 heter det fysioterapeut. Så oavsett vilken av dessa man får hjälp av så är deras uppgifter desamma: att hjälpa till att behandla och förebygga besvär i leder och muskler. Detta kan även inkludera råd om att ändra arbetsställning eller andra ergonomiska faktorer. Detta eftersom många skador är kopplade till eller orsakade av monoton belastning på arbetet.

Vikten av att ta hjälp av en fysioterapeut

Fysioterapeuten kan bedöma graden av motorik, styrka, rörlighet samt smärta som få andra kan i samma utsträckning. De arbetar med att undersöka, bedöma, förebygga och lindra skador och sjukdomar. Det kan handla om såväl leder som muskler, men också nerver. Yrkesgruppen sprider också kunskap och kan ha kompetens på både organisations- och individnivå. Det kan därmed vara till stor hjälp att söka vård här för den som exempelvis har artros.

fysioterapeut hjälper manlig patient

En fysioterapeut kan hjälpa till med att ta med träningen hem

Något som rekommenderas via Vårdguiden 1177 är så kallade artrosskolor. Alla landsting erbjuder artrosskolor ledda av fysioterapeuter och/eller arbetsterapeuter. Här kan den drabbade få nyttig information om artros och ta del av både individuell träning och träningspass i grupp. Detta sker i grupp tillsammans med andra som är i samma situation. Den främsta kunskapen att ta med sig från en artrosskola är att äta bra och träna regelbundet.

Detta är en filosofi man kan anpassa till vardags även utan att ha besökt en artrosskola. Den drabbade kan alltid träna på egen hand. Allt från promenader och cykelturer till trädgårdsarbete och simning är exempel på bra motionsalternativ som håller igång kroppen. Alla upplever dock artrosen på olika sätt, så det gäller att individanpassa träningen. Omväxling och variation är det bästa. Det gäller också att utföra träningen med rätt teknik. Av den anledningen kan det vara bra att komma igång med en fysioterapeut även om träningen sedan utförs hemma.

Träffa en fysioterapeut digitalt

Den som inte har möjlighet att ta sig till en fysisk behandlingsavdelning eller en artrosskola kan numera göra det via mobilen. Tack vare appen Joint Academy kan den som har artros i knät eller höften ta kontakt med en fysioterapeut. Här får varje patient berätta om sina symtom varpå ett personlig träningsprogram sätts ihop. Behandlingen koordineras och följs upp av en personlig fysioterapeut.

Fortsätt läsa om artrosbehandling på egen hand.

fysioterapeut

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve