Vad rekommenderar en ortoped vid artros?

Att få en remiss till ortoped kan vara en lättnad för många som fått artros. Men vad gör en ortoped? Inom området ortopedi arbetar läkarna med behandling, vård och rehabilitering av patienter med skador och sjukdomar i exempelvis leder, muskler och skelett. En ortoped jobbar främst kirurgiskt, så bedömning av den som har artros sker främst utifrån behov av operation. Många ortopeder rekommenderar dock fysisk aktivitet på recept som behandling till sina artrospatienter.

Mer information om träning som behandling vid artros finns här.

Hur kan en ortoped hjälpa vid artros?

En ortoped kan undersöka en patient utifrån sin specialisering. På så vis kan man upptäcka var i kroppen artrosen är utvecklad och hur långt framskriden den är. Olika patienter upplever olika mycket besvär, dels beroende på vilken/vilka leder som är drabbade. Om man har drabbats av höftartros kan man exempelvis behöva mycket rörlighetsträning. Här kan träning, som ofta involverar en fysioterapeut, många gånger vara nog for att lindra smärtan och stelheten. I andra fall kan en ny höftled behöva opereras in.

ortoped undersöker patients knä

Att få remiss till ortoped

En remiss till ortoped är egentligen en beställning av en specialistbedömning. Ibland kan det även vara en förfrågan om övertagande av vården av en patient. En remiss ska redogöra för patientens symtom, sjukdomshistoria och aktuell medicinlista. Remissen kan utfärdas av läkare eller fysioterapeut. 

Vårdcentralen kan med all sannolikhet hjälpa den drabbade med en remiss till ortoped. Det finns också flertalet privatpraktiserande ortopeder som tar emot patienter även utan remiss. Gäller det artros i knä eller höft går det också att prata med en ortoped utan remiss via appen Joint Academy.

Rekommendation från en ortoped

Vad en ortoped kommer rekommendera till sina artrospatienter varierar beroende på patientens besvär. Det beror bland annat på i vilken led artrosen har utvecklats och hur långt framskriden sjukdomen är. Då en ortoped har specialiserat sig på kirurgiska ingrepp är det oftast så att kontakt med ortoped först sker när patientens symtom blivit så uttalade att det kan vara aktuellt med operation. Vanliga artrosoperationer innefattar att byta ut knä-eller höftleder och det är idag ett relativt standardiserat ingrepp. Operation är dock alltid sista utvägen för att behandla artros.

Här finns mer information om operationer vid artros.

Vad kan man göra själv vid artros?

Ett besök hos ortopeden kan i många fall räknas som det sista stoppet på resan mot smärtlindring. Den behandlingsmetod som främst förespråkas vid artros och som alltid bör testas först är långvarig handledd träning. Viss träning kan man göra på egen hand eller i förebyggande syfte. Är den drabbade överviktig kan viktminskning även vara en åtgärd som kan minska smärtan eftersom belastningen på lederna blir mindre. Det viktigaste är dock att hitta rutiner som fungerar i vardagen som kan lindra besvären. Dagliga promenader räcker långt, gärna i kombination med styrketräning ett par gånger i veckan.

Fortsätt läsa om hur ortopeder och fysioterapeuter jobbar med artros.

remiss till ortoped

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve