Rekommenderad artrosmedicin

Artros är en kronisk ledsjukdom som inte kan botas. Däremot kan symtomen lindras, många gånger så pass väl att den drabbade kan återgå till ett normalt liv. Den behandling som visat sig ha bäst effekt mot artros på lång sikt är anpassad, handledd träning. Träning, i vissa fall kombinerat med viktnedgång, kan dämpa de värsta smärtorna och öka rörligheten. Det är dock inte alltid detta räcker. Vid svåra smärtor kan snabb och tillfällig lindring vara en nödvändighet för att kunna klara av träningen. Här kan receptfria, smärtstillande läkemedel fungera som artrosmedicin.

Läs mer om artros.

Naturläkemedel som artrosmedicin

Det finns ett antal naturläkemedel som påstås kunna stärka lederna och återbilda brosket. De säljs dämed som artrosmedicin. Populära ämnen som används enskilt eller i kombination är exempelvis nyponpulver, glukosamin och grönläppad mussla. Det finns dock inga kvalitativa vetenskapliga studier som styrker att dessa ämnen skulle ha effekt mot artros.

Läs mer om natuläkemedel.

färska nypon och nyponpulver på träbord

Smärtstillande läkemedel

Artros kommer med smärta och stelhet i de drabbade lederna. Denna smärta kan ibland vara så påtaglig att det är omöjligt att ägna sig åt träning. Då kan det vara aktuellt med smärtstillande läkemedel som kan dämpa smärtan, eftersom träning är en mycket stor del av behandlingen. För de flesta räcker det med receptfria läkemedel såsom de antiinflammatoriska preparaten Ipren, Voltaren eller Diklofenak. Även paracetamol i form av t.ex. Alvedon och Panodil kan ge tillräcklig smärtlindring vid artros. Trots att dessa läkemedel har få biverkningar och går att köpa receptfritt på apotek är det rekommenderat att prata med en läkare innan man börjar använda dem.  

Man rekommenderar inte starkare läkemedel såsom opioider, t.ex. Citodon, Tramadol och Oxycontin, då de är beroendefrankallande och därför inte bör användas vid kronisk smärta. De lindrar dessutom dåligt vid artrossmärta. 

Vid riktigt allvarliga smärtor kan injektioner med kortison vara ett alternativ. Kortisonet injiceras då direkt in i den drabbade leden. Detta bör dock inte ses som en artrosmedicin eftersom det endast är smärtan som behandlas och inte själva sjukdomen. Kortison ger också endast tillfällig lindring i några veckor, i likhet med smärtstillande tabletter.

Träning den bästa medicinen vid artros

Det som ger bäst effekt på lång sikt vid artros är anpassad, handledd träning i kombination med utbildning. Information om sjukdomen hjälper till att hantera symtomen, samtidigt som träning stärker både muskler och leder. Samtidigt kan en ändrad livsstil med mer fysisk aktivitet och sundare kosthållning bidra till minskad kroppsvikt, vilket även det kan bidra till att minska belastningen på lederna och därmed även smärtan. 

Läs mer om artrosbehandling.

artrosmedicin

Genom att börja träna och tillgodogöra sig information om sjukdomen kan majoriteten minska sina symtom. Många läkare skriver därför ut träning på recept istället för artrosmedicin. I de fall då smärtstillandel läkemedel är nödvändigt bör man dock alltid följa anvisningarna man får från sin läkare.

Läs mer om artrosbehandling online

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve