Träning innan protesoperation vid artros

Trots att protesoperation inte bör ses som en första åtgärd vid höft- eller knäledsartros kan det bli aktuellt för en del av de som drabbas av artros som ett sista steg. Att man behöver opereras betyder dock inte att man inte behöver träna. Att regelbundet göra fysiska övningar i form av sjukgymnastik innan ingreppet är istället enbart positivt. Den här typen av träning kallas för preoperativ träning, dvs. träning som utförs innan en operation. Att vara i god fysisk form innan operationen minskar riskerna vid ingreppet. Samtidigt kan man också korta rehabiliteringstiden efteråt. 

preoperativ träning

Syftet med preoperativ träning

Att vara fysiskt aktiv under en period innan operationen har flera fördelar. Exempelvis minskar risken att drabbas av bland annat blodproppar och infektioner under ingreppet. Med hjälp av mer specifik preoperativ träning kan man också skynda på rehabiliteringen genom att stärka musklerna och vara förberedd på den rehabilitering som följer allla operationer i rörelseapparaten. Det går också att förbereda sig bättre på livet direkt efter ingreppet. Träningen ökar också självförtroendet hos patienten. Man märker att den egna förmågan ökar, vilket leder till högre tilltro till sin egen förmåga. Detta är inte att underskatta när det kommer till rehabilitering efter operationen.

Fortsätt läsa om rehabilitering efter protesoperation.

Den som tränar tillsammans med en fysioterapeut (sjukgymnast) innan kan t.ex. öva på att gå med kryckor, både på plan mark och i trappor, vilket gör det lättare att klara av vardagslivet efter operationen. Att få in en rutin på att träna några minuter varje dag innan ingreppet gör det också lättare att fortsätta träna även efter. Detta är viktigt för rehabiliteringen.

fysioterapeut hjälper äldre manlig patient att utföra benövning i preoperativt syfte på klinik

Andra saker man kan göra innan operationen

En av de viktigaste sakerna man kan göra innan ett kirurgiskt ingrepp är att sluta röka. Rökning ökar nämligen risken för sårinfektion, vilket är en av de allvarligaste riskerna med en protesoperation. Av denna anledning rekommenderar sjukvården att man har rökstopp i minst två månader innan och en månad efter operationen. Det är dock givetvis uppmuntat att sluta röka helt, då vanan påverkar allmänhälsan mycket negativt. Att ha ett bestämt mål att sika på, såsom en operation, kan göra det lättare att sluta.

Gå till startsidan för att fortsätta läsa om artros.

Senast uppdaterad
11 november 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve