Hur en ortoped kan hjälpa vid artros

En ortoped är en läkare som har specialiserat sig på sjukdomar i rörelseapparaten. Hit räknas skelett, muskler och leder. Eftersom artros påverkar lederna så kan den som drabbas av artros i vissa fall komma i kontakt med den här typen av läkare. Alla behöver dock inte göra det – i många fall räcker det att få diagnos och behandling av en fysioterapeut eller allmänläkare. Oavsett vilken vård som blir aktuell är det bra att veta hur kompetenserna inom vården skiljer sig åt.

Vad gör en ortoped?

Ortopedi är en kirurgisk specialitet och det är just den här typen av läkare som utför ingreppet vid en eventuell ledprotesoperation. Dock arbetar inte alla ortopeder med just artros, utan det finns flera subspecialiseringar. Några exempel är idrottsskador, barnortopedi, ryggortopedi, reumatologisk kirurgi och tumörkirurgi. I och med dessa olika områden kommer också olika arbetsuppgifter. Av den anledningen är det inte helt enkelt att svara på frågan om vad en ortoped gör. Generellt kan man säga att de kan diagnostisera och behandla allt från akuta skador, såsom benbrott, till överbelastningsskador och medfödda förändringar.

När det kommer till artros, mer specifikt, är det ofta en allmänläkare eller en fysioterapeut som träffar patienten i det tidiga skedet och ställer diagnosen. Kontakt med en ortopedspecialist är först aktuellt om patienten inte får resultat av grundbehandlingen, som alltid bör vara handledd, långvarig träning. Är artrosen långt framskriden och patientens symtom uttalade kan det bli aktuellt med operation. Alla beslut om behandling sker i samförstånd med patienten, så även operation. 

ortoped

Remiss till ortoped – hur fungerar det?

Den som misstänker artros kommer oftast först i kontakt med sin vårdcentral. Här görs en första bedömning av en allmänläkare. Ofta kan vårdcentralen också erbjuda någon form av behandling, exempelvis i form av artrosskola eller appen Joint Academy. Både diagnos och behandling går även att få av en fysioterapeut.

För de som har provat grundbehandlingen under en längre period och trots det inte blir bättre kan det vara aktuellt med remiss till ortoped. Då bedömer läkaren behovet av protesoperation. Detta blir dock endast aktuellt för 10-15 % av de som får diagnosen artros. I detta skede bör man även utföra vanlig röntgen av den drabbade leden för att kunna mäta graden av artros och kunna planera för en protesoperation.

Går det att prata med en ortoped utan remiss?

Det är i regel inte möjligt att prata direkt med en specialistläkare i ortopedi utan remiss via den offentliga vården i Sverige. Däremot erbjuder artrosbehandlingen Joint Academy diagnos av ortoped utan remiss. Här får också varje deltagare en personlig fysioterapeut som handleder genom behandlingen. Detta gäller dock endast för de som har ont i höften eller knät. Mer information om hur Joint Academy fungerar finns på deras hemsida.

Läs istället mer om operationer för artros.

ortoped

Senast uppdaterad
12 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve