Naturläkemedel mot artros

Det finns många naturläkemedel som sägs kunna hjälpa till att bygga upp brosket. (Brosket är det som påverkas vid artros.) Några populära exempel är glukosamin, nyponpulver och grönläppad mussla. Även vissa kryddor, såsom gurkmeja, menas kunna minska den stelhet som kommer med ledsjukdomen. Alla dessa ämnen säljs, enskilt eller kombinerat, som medicin mot artros. Dock är det viktigt att komma ihåg att det idag inte finns något preparat som kan bota själva grundsjukdomen artros.

Gå till startsidan för att läsa mer om artros.

glukosamin i kapselform

Hjälper naturläkemedel mot artros?

Det finns en rad olika naturläkemedel som säljs som medicin mot artros. Dessa har alla en sak gemensamt: de har ingen vetenskapligt bevisad effekt. Det saknas helt enkelt välgjorda, vetenskapliga studier som stöttar slutsatsen att naturläkemedel kan minska symtomen vid artros. Den positiva effekt som somliga känner av när de tar exempelvis nyponpulver är med största sannolikhet placebo. (Placebo kallas även förväntanseffekten. Detta refererar till att en person känna sig bättre av ett piller trots att det i själva verket är verkningslöst.) Placeboeffekten kan vara mycket stark. Dessa naturläkemedel har också svaga  antiinflammatoriska egenskaper som kan ha en viss effekt vid artros. Det är dock oklart hur mycket de verkligen hjälper eftersom studier saknas. 

I Sverige måste vårdgivare enligt lag bedriva evidensbaserad medicin. Detta innebär att vården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att det saknas vetenskapligt bevisad effekt innebär att läkare inte bör rekommendera naturläkemedel som medicin mot artros. Däremot behöver man inte avråda från preparaten eftersom de inte är skadliga. För den som upplever en förbättring av sina symtom när de tar naturläkemedel behöver vetenskapen inte spela någon roll. De flesta av de här medlen är i stort sett fria från biverkningar, så upplever man att man har en positiv effekt på ledvärk och funktion kan man själv avgöra om man vill ta dem. 

Vad finns det för alternativ till naturläkemedel?

Det finns idag ingen medicin som kan bota artros, vare sig naturläkemedel eller registererade läkemedel. Grundbehandlingen består istället av anpassad, handledd träning, gärna kombinerat med utbildning om sjukdomen. Detta går att få runt om i landets artrosskolor. Dessa leds av en fysioterapeut och ger möjligheten att träna i grupp tillsammans med andra som också har artros. Ett annat alternativ är den digitala artrosbehandlingen Joint Academy. Detta är en app som tillhandahåller anpassad träning och utbildning.

naturläkemedel

Om den drabbade har så ont att det är svårt att klara av träningen kan smärtstillande läkemedel användas. Här räcker lättare, receptfria läkemedel (såsom Alvedon eller Naprosyn). Detta bör dock inte ses som en behandling utan endast som ett komplement till träningen. Detsamma gäller för kortisoninjektioner, som kan ge kortsiktig smärtlindring.

Här finns mer information om glukosamin mot artros.

Senast uppdaterad
30 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve