Hur ortopeder och fysioterapeuter jobbar med artros

Det finns inget speciellt botemedel mot artros, i den bemärkelsen att ingenting kan bota själva sjukdomen. Däremot finns det olika typer av behandling som kan minska symtomen. Generellt sett kan man dela in dessa medel mot artros i tre steg: träning, tilläggsbehandling med läkemedel och slutligen operation. Alla som drabbas av artros ska därmed börja med rehabiliterande träning som behandling. Om detta inte fungerar kan tillägg som smärtstillande läkemedel eller kortisoninjektion ge en tillfällig lindring för att man ska kunna komma igång med träningen. När inget annat hjälper och symptomen är uttalade kan operation övervägas. För att veta vilken typ av artrosbehandling som är mest lämplig är det alltid bra att besöka en fysioterapeut och/eller läkare.

ortoped eller fysioterapeut undersöker knät på patient

Träning som medel mot artros

Den som lider av artros vet att det kan göra väldigt ont. Det är naturligt att man undviker att röra på kroppen då det lätt ökar smärtan och helt enkelt inte känns naturligt. Men sanningen är att artros ofta lindras allra bäst med hjälp av träning och rörelse. Handledd och långsiktig träning är den behandlingsform som har visat sig vara mest effektiv och det som rekommenderas av såväl läkare som Socialstyrelsen. Med hjälp av träning kan musklerna kring den drabbade leden stärkas och på så sätt avlasta leden. Därför är det inte ovanligt att patienter som lider av artros får träning utskrivet på recept. En artrosoperation kommer i sista hand.

medel mot artros

Kortisonspruta och operation som medel mot artros?

Om man lider av till exempel knäledsartros och smärtan är outhärdlig kan kortisoninjektioner användas som smärtstillande behandling. Detta lindrar smärtan tillfälligt och kan på så vis underlätta vardagen för den som inte annars står ut. Men det är viktigt att veta att det är en kortsiktig lösning. Det finns dessutom nya studier som visar att kortison i längden kan förvärra situationen och bryta ner brosket i leden. På grund av detta finns det generella riktlinjer att begränsa antalet kortiosnsprutor. Träning är därför också alltid att föredra.

En tredje typ av behandling för artros är operation. Om den drabbade har testat ett träningsprogram utan resultat kan operation vara en lösning. Det är alltså ingenting som man tar till i första hand. Faktiskt behöver bara 10-15 % av de som drabbas av artros opereras. Det finns även en risk att den artrosdrabbade blir missnöjd då det är svårt att få till ett perfekt resultat. Oftast går det att få bort smärtan, men stelhet och andra komplikationer kan komma som bieffekter vid en artrosoperation.

Träning efter operation

Träning som komplement förespråkas även om patienten har genomgått en operation eller fått en kortisonspruta. Detta för att träning är den behandlingsmetod som påverkar åkomman i sig och inte bara underlättar symtom som smärta och stelhet. Utan träning ökar risken att leden blir stelare, och problemen blir värre. Träningen kommer alltså alltid med som en del av artrosbehandlingen, oavsett om det är i kombination med kortison eller operation.

Olika typer av träningsövningar som medel mot artros

Den som är ute efter ett individanpassat träningsprogram kan besöka en artrosskola. Har man inte möjlighet att ta sig någonstans finns ett par vanliga övningar att göra hemma. Att resa sig från en stol är en av dem. Här ska rörelsen ske korrekt så att rätt muskler spänns. Då kommer även leden belastas på ett balanserat sätt. Ta hjälp av en fysioterapeut eller en personlig tränare för att få till rätt teknik. 

Ytterligare en träningsövning är att ta ett steg upp på en låg pall, eller en stadig hög med böcker, för att sedan kliva ned igen. Såväl denna som stolsresningen kan upprepas ett antal gånger utefter egen förmåga. En annan träningsmetod utförs sittande på en stol. Med ena foten i golvet, sträcks det andra benet rakt ut, och sedan ned igen. Upprepa med det andra benet. Vill man ha fler övningar kan man ladda ner appen Joint Academy, som är en digital artrosskola.

Läs mer om hur artrosskolan kan hjälpa?

Senast uppdaterad
22 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve