Fysioterapeut / sjukgymnast – så arbetar de

En fysioterapeut arbetar med att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar och skador i rörelseapparaten. Detta innefattar leder och muskler. Exempelvis bedöms ofta patientens motorik, styrka, rörlighet och smärta. Fokus ligger på rehabiliterande träning och livsstilsförändringar. Inom fysioterapi behandlar man också många gånger orsaken till hälsoproblemen, snarare än att stanna vid att bota symtomen.

Vad gör en fysioterapeut?

En fysioterapeut, tidigare kallat sjukgymnast, kan både ställa diagnoser och behandla flera olika sjukdomar och hälsoproblem i muskler och leder. Det första som görs är en undersökning av styrka, rörelsemönster och eventuell smärta. Därefter ställs en diagnos, om patienten inte redan har detta sedan tidigare. Behandlingen kan sedan påbörjas.

Patienten kan också få hjälp att lägga upp ett anpassat träningsprogram baserat på individens problematik. Det kan handla om allt från att stärka upp specifika muskler och leder till att lära in nya belastningsmönster. Att lära sig kontrollera sina rörelser och öva upp balanssinnet kan ge flera positiva resultat för hela kroppen.

en fysioterapeut med patient som tränar med gummiband

Vad är skillnaden mellan fysioterapeut och kiropraktor?

Fysioterapi är ett omfattande kunskapsområde. Det finns fysioterapeuter som främst arbetar med träning som behandling. Andra kan vara specialistutbildade inom områden såsom neurologi, ortopedi eller manuell terapi. Det sistnämnda liknar det som en kiropraktor arbetar med. Grunden till fysioterapi är dock alltid evidensbaserad, det vill säga vetenskapligt bevisad.

En kiropraktor arbetar utifrån en bild av kroppen som bestående av leder. När dessa felbelastas så leder det till olika sorters besvär. Teorin är att det går att komma till rätta med problemen genom att manipulera leden fysiskt, ofta med hjälp av händerna. En kiropraktor kan dock arbeta även på andra sätt, och flera är kunniga även inom träning som behandling. Grunden till kiropraktik är dock inte alltid evidensbaserad, vilket innebär att kiropraktorer i de flesta fall inte får verka inom subventionerad svensk sjukvård.

Hur kan en fysioterapeut hjälpa till vid artros?

Den som drabbas av artros kommer förhoppningsvis ha mycket kontakt med en fysioterapeut. Enligt Socialstyrelsens, såväl som internationella institutioners, riktlinjer så bör artros främst behandlas med hjälp av träning. Träningen ska vara anpassad till individen och ske regelbundet och långsiktigt. Eftersom fysioterapin fokuserar på just rehabiliterande träning är det just den här yrkesgruppen som en artrosdrabbad får kontakt med.

En fysioterapeut kan ställa diagnosen artros och börja behandla patienten direkt. Men en läkare, såsom en ortoped, kan också remittera artrospatienter till träning som behandling. Detta fungerar även omvänt. Om grundbehandling i form av träning inte fungerar så kan en fysioterapeut också remittera patienten vidare till ortoped. Målet är att alla artrosdrabbade ska genomgå grundläggande behandling innan en eventuell protesoperation.

Få Artrosbehandling direkt i en app

Artrosrelaterad höft- och knäsmärta behandlas bäst med anpassad sjukgymnastik. Med appen Joint Academy gör du 2 övningar om dagen och har kontinuerlig kontakt med en fysioterapeut.

Läs mer och ladda ner appen här (patientavgift 0 kr) »

Här finns mer information om hur kan en ortoped hjälpa vid artros

Senast uppdaterad
27 april 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve