Behandling av artros

Det som orsakar artros är felaktig eller överdriven belastning på leden, något som kan ha flera olika orsaker – genetiska såväl som livsstilsrelaterade. Att behandla artros går ut på att minska den negativa belastningen på den drabbade leden. Även om vi ännu inte vet säkert exakt vad som orsakar artros så har vi mycket vetenskapligt underlag för att fysisk aktivitet fungerar mycket väl som artrosbehandling. Artrosskola, där höfter och knän tränas i grupp med stöd av en fysioterapeut, kan minska ledbesvären. Många kan till och med hitta tillbaka till ett liv nästan helt utan höft- eller knäsmärta!

Idag finns också artrosskola via appen Joint Academy. Där erbjuds behandling av knä- och höftledsartros. Behandlingen anpassas efter varje individs nivå. Alla som deltar i Joint Academy får en personlig fysioterapeut. Diagnos av ortoped finns som tillval.

Behandla artros

​Behandla artros med hjälp av träning

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer såväl som internationell forskning och information från internationella organisationer (såsom OARSI) bör artrosbehandling i första hand bestå av träning. Detta eftersom träning hjälper till att minska den negativa belastning på leden som orsakar artros. I vissa fall kan det även vara aktuellt med viktnedgång om belastningen på lederna är alltför stor.

Träning påverkar sambandet mellan nedbrytning och uppbyggnad av broskets byggstenar i leden positivt. Detta gör att brosket stimuleras att reparera sig självt. I takt med att träningen ger effekt växer även musklerna kring leden. Det leder i sin tur till att den drabbade leden kan ta emot mer belastning utan att ta skada. Dessutom gör träning det lättare att belasta lederna rätt vilket minskar risken att artrosen utvecklas ytterligare.

Fysisk aktivitet och specifik träning, gärna under handledning av fysioterapeut, minskar smärtan och ökar funktionen vid artros. Smärtlindringen kommer över tid (efter några veckor) och inte direkt efter träningen, men resultaten håller också i sig under längre tid.

HUR SYMTOMEN KAN HANTERAS

  • Ta korta pauser för återhämtning under olika aktiviteter
  • Stabiliserande skydd, s.k. ortos (framförallt för tummen) kan användas för att förbättra grepp och minska smärta
  • Använd käpp eller krycka för att avlasta höften eller knät

Smärtstillande läkemedel för att behandla artros

Receptfria smärtstillande läkemedel är effektivt för att minska ledvärk vid artros, men detta bör inte ses som en komplett artrosbehandling i sig självt eftersom det bara behandlar symtom och inte själva sjukdomen. Dessutom är det inte bara höft- eller knäleden som påverkas av läkemedlet utan hela kroppen, eftersom tabletten måste transporteras genom flera inre organ.

Det kan också vara bra att veta att träning har bättre smärtstillande effekt än läkemedel på lång sikt. Dessutom har träning inga biverkningar! Ibland kan det dock vara nödvändigt att ta smärtstillande läkemedel för att klara av träningen.

Starka smärtstillande läkemedel som skrivs ut på recept är inte bra vid artros. Dessa har inte bättre effekt än receptfria alternativ vid kroniska sjukdomar. Dessutom kommer de med fler biverkningar och en ökad risk för att bli beroende.

​Att behandla artros med naturläkemedel

Naturläkemedel nämns ofta i samband med artros, men vad stämmer egentligen när det kommer till saker som glukosamin och nyponpulver? De välgjorda vetenskapliga studier som gjorts på dessa ämnen visar faktiskt att de inte ger bättre effekt än placebo (en psykologisk effekt som endast beror på vetskapen om att ha fått behandling). De bör alltså inte ses som ett alternativ vid artrosbehandling.​

Operation av knäled och höftled en sista utväg för att behandla artros

Specifik fysisk träning fungerar som artrosbehandling för de allra flesta, men för ett fåtal kan protes bli aktuellt. Trots att detta är en av de vanligaste operationerna vi utför på våra sjukhus idag så är det inte helt riskfritt att sätta in protes oavsett hur mycket som förbereds innan eller hur duktig den ortoped som utför operationen är. Av den anledningen är protes inte det första steget i behandlingen av artros även om det ger ett positivt utfall för de allra flesta och håller under lång tid.

fysioterapeut hjälper äldre kvinna att behandla artros

Operationen innebär att ett konstgjord led av metall och plast (dvs. en protes) sätts in där den gamla leden varit. Detta gör att den ledvärk som orsakats av artrosen minskar eller försvinner. Tyvärr kommer en protes aldrig att bli lika bra som en naturlig led. Dessvärre innebär det att hårt idrottande och andra aktiviteter som innebär tung belastning bör undvikas efter operationen.

Om du tror att knä- eller höftoperation kan vara aktuellt för dig bör du först prova träning som artrosbehandling. Om det inte fungerar: prata med en ortoped. Anledningen till att du alltid bör prova träning som behandling innan du genomgår en operation är att träning är helt ofarligt. Dessutom har du bara att vinna på att träna: det försämrar inte möjligheterna till operation utan ger tvärtom bättre förutsättningar för ingreppet. Träning behöver alltså inte vara en ersättning för operation utan kan fungera som komplement.

Läs mer om artrosbehandling i form av livsstilsförändringar

DET HÄR BÖR GÖRAS INNAN OPERATION

  • Träna: bättre fysisk form innebär mindre risker och bättre resultat
  • Sova och äta ordentligt: ökad generell hälsa minskar risken för infektioner
  • Sluta röka: rökning ökar både rehabiliteringstiden och risken för infektioner och blodproppar
  • Undvika alkohol: alkohol ökar risken för bl.a. infektioner, lungkomplikationer och intensivvård
Senast uppdaterad
22 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve