Artrosbehandling på egen hand

Artros är en folksjukdom som drabbar var fjärde svensk över 45 år i någon led. Artros orsakar stelhet, smärta och rörelsenedsättning. I många fall orsakar sjukdomen så mycket problem att man tvingas sjukskriva sig från jobbet. Det finns inget botemedel mot artros, men studier har visat att träning kan förebygga och lindra symtomen. Det är dock inte alltid så lätt att utföra sin träning, eller artrosbehandling, eftersom smärtan gör att den drabbade helst vill hålla sig stilla. I dessa fall måste smärtan lindras innan träningen kan påbörjas.

Läs mer om artros.

Varför träning fungerar som artrosbehandling

Den vanligaste orsaken till att artros utvecklas är att lederna har varit utsatta för överbelastning under en längre tid. Detta kan ha skett via ett monotont rörelsemönster, på grund av tidigare ledskador eller övervikt. När vi pratar om övervikt här menar vi dock inte övervikt i den traditionella bemärkelsen. Istället syftar vi på mer vikt än musklerna klarar av att bära upp. Det är därmed viktigare att vara stark än att vara smal.

Handledda träningsövningar är den bevisat bästa metoden för att lindra artrossymtom. Här kan hemövningar utformade för artros hjälpa. Dessa övningar fungerar dels genom att stimulera brosket att reparera sig självt, och dels genom att stärka musklerna som omger leden. På så vis kan musklerna avlasta leden. Kombinerat kan detta minska de symtom som kommer med artros.

Läs mer om hur och varför träning fungerar som artrosbehandling här

Varför träning är viktigt vid artrosbehandling

Tidigare trodde man att artros berodde på utslitna leder. Eftersom lederna var ”slitna” gjorde patienten bäst i att hålla sig stilla för att inte ytterligare påverka lederna. Även idag är personer med artros ofta mindre aktiva än övriga befolkningen. Fysisk inaktivitet förvärrar dock artros eftersom kroppen inte vill reparera en led som inte används. Denna inaktivitet kan också eventuellt leda till såväl övervikt som hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är träning och fysisk aktivitet inte bara viktigt för att minska ledsmärtan, utan också för att behålla den generella hälsan.

artrosbehandling

Artrosbehandling i grupp eller på egen hand med hemövningar

Misstänker man att man lider av artros bör man få detta konstaterat av en läkare eller fysioterapeut. Det finns idag också artrosskolor i hela Sverige, och det behövs ingen remiss för att få delta här. I artrosskolan får man träffa en fysioterapeut som hjälper till att ta fram ett träningsprogram med övningar. Dessa kan sedan antingen utföras i grupp eller hemma.

senioirer gör utfall för att stärka knäna

Att följa ett träningsprogram framtaget av en fysioterapeut är viktigt vid artros. Fysioterapeuten kan observera hur den drabbade rör sig och hjälpa till att korrigera eventuella felställningar. Träningsprogrammen är dessutom framtagna för att belasta lederna lagom mycket. Det är därmed inte farligt att träna vid artros, trots att det ibland kan göra ont.

Smärtstillande mediciner som komplement vid artrosbehandling

Ska man behandla artros på egen hand är ett första steg ofta smärtlindring. Detta är ofta nödvändigt för att träning överhuvudtaget ska vara möjligt. Artros är en kronisk sjukdom, så det är viktigt att hitta smärtstillande läkemedel som inte har allt för negativa effekter på övriga kroppen. Man bör till en början pröva låga doser och se om det räcker. Tänk på att aldrig överskrida läkemedlets rekommenderade dos.

I de allra flesta fall räcker det med receptfria läkemedel för smärtlindring. Läkemedel inom kategorin NSAID, dvs. antiinflammatoriska läkemedel, är det som ger bäst effekt. Receptfria antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel är dock endast till för behandling av tillfälliga besvär. För behandling på längre sikt är träning det som gett bäst effekt.

Läs mer om operation eller kortisoninjektioner.

Artrosbehandling – sammanfattning

Artrosbehandling i form av träning på egen hand kan ske på många olika sätt. Det är dock viktigt att först få råd och ett anpassat träningsprogram av en fysioterapeut. Detta kan man få via en artrosskola, fysioterapeut eller appen Joint Academy. Det dock viktigt att smärtan först lindras. När smärtan är hanterbar bör man träna på rätt sätt så att man inte överanstränger musklerna eller lederna.

Fortsätt läsa om träning vid artros.

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve