Artrosbehandling online

Den som överväger artrosbehandling online är inne på rätt spår: sjukdomen kan med fördel behandlas digitalt. Allt fler studier visar att digital behandling lämpar sig väl för framförallt kroniska sjukdomar. Detta beror bland annat på att den här typen av tillstånd många gånger behandlas med hjälp av livsstilen, något som är välkänt svårt att förändra. Detta blir dock lättare med digitala lösningar eftersom det gör det möjligt att skicka påminnelser och se framsteg. Att få dagens aktiviteter, såsom träningsövningar eller lektioner, direkt i mobilen sänker också ribban för att utföra dem.

En annan viktig anledning till att digitala behandlingar lämpar sig väl för kroniska sjukdomar, såsom artros, är att behandlingen oftast är långsiktig och rent av livslång. Det digitala formatet där sjukvården kan övervaka och hjälpa utan att ta mycket tid i anspråk både för patient och vårdgivare underlättar därför.  

senior kvinna med surfplatta i soffa

En sammanfattning av artrosbehandling

Grundbehandlingen av artros består av träning. Detta bör kombineras med information (om såväl hälsa generellt som artros specifikt) och eventuellt viktkontroll. Detta lämpar sig väl för behandling online. I de fall då den drabbade har för ont för att utföra träningen kan smärtstillande läkemedel användas som komplement. En sista åtgärd, om grundbehandlingen inte gett tillräckligt bra resultat, är protesoperation.

Artrosskolan som behandling

På artrosskolan eller hos en fysioterapeut får man en bedömning av sitt hälsotillstånd. Baserat på detta får varje individ ett träningsprogram anpassat till just dem och deras mål. Artrosskolan erbjuder även regelbunden träning i grupp och ett antal teorilektioner. Teorilektionerna informerar om vikten av en aktiv livsstil och eventuell viktnedgång som led i behandlingen av artros. Deltagarna får också tips om de resurser som finns tillhands.

När behandlingen sker online gäller ungefär samma sak som för behandling på plats. Patienten får prata med en fysioterapeut eller en ortoped och svara på frågor om sin hälsa så att diagnosen kan ställas över telefon. Utifrån svaren utformas ett individuellt anpassat träningsprogram. De som får behandling online får samma information som den som går artrosskola eller träffar en fysioterapeut. Den digitala behandlingen följer också Socialstyrelsens riktlinjer. Fördelar med behandling online är att deltagare kan kontakta sin fysioterapeut när som helst och att träningen kan genomföras hemma. Samtidigt blir det lättare att se de egna framstegen eftersom dessa loggas i appen regelbundet.

behandling online

Skillnader mellan traditionell vård och behandling online

Även om det är samma typ av information och träning som erbjuds oavsett om man traditionell vård eller behandling online så finns det en del skillnader mellan de två alternativen. Den som föredrar att träna i grupp och vill känna en gemenskap med andra som befinner sig i samma situation bör välja en fysisk artrosskola. Här sker flera träningspass tillsammans med andra – något som många motiveras av. Att träffa en fysioterapeut kan vara ett alternativ för den som föredrar invididuell vägledning. Här ges också mer möjlighet att ställa frågor. Båda dessa alternativ innebär dock att man måste ta sig till en viss plats på en viss tid.

Detta slipper de som väljer behandling online. Här erbjuds träning dagligen via mobilen. Man kan därmed själv välja vilken plats och tid på dygnet som passar bäst att genomföra övningarna. Här ligger mer fokus på individen – vilket både blir mer personligt och innebär större ansvar. Det är dock fortfarande lätt att kontakta sin fysioterapeut eftersom denne alltid är tillgänglig via meddelanden. Samtidigt kan dagliga påminnelser göra det lättare att få träningen gjord.

Läs istället om kortisoninjektioner vid artros.

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve