Artrosbehandling med och utan kirurgi

Artros är en folksjukdom som ungefär var fjärde svensk över 45 år lider av. Dessvärre bekratas artros fortfarande i stor utsträckning som en naturlig del av åldrandet. Många tror att det handlar om att lederna helt enkelt är utslitna. Detta leder till slutsatsen att den som drabbas bör röra på sig så lite som möjligt för att undvika ytterligare förslitning. Artros är dock ett tecken på att det finns en obalans i ledens uppbyggande och nedbrytande funktioner. Leden bryts därmed ner snabbare än den hinner byggas upp. Detta kan bero på flera saker, men långvarig över- eller felbelastning av leden är riskfaktorer. Artrosbehandling går därför främst ut på att minska den negativa belastning som riktas mot leden.

Artrosbehandling i korthet

Den som har problem med stela och smärtande leder bör kontakta sjukvården för att få en diagnos. Detta är nämligen första steget mot rätt behandling. Flera yrkesgrupper kan ställa denna diagnos: allmänläkare, ortopedläkare och fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast). Idag ses artros som en klinisk diagnos, vilket innebär att den ställs genom att bedöma sjukdomshistoria, symtom och ledfunktion. Röntgenbilder behövs generellt inte för att ställa diagnosen.

När diagnosen är ställd bör patienten skickas till en fysioterapeut. Artros går nämligen att förebygga, bromsa och lindra med hjälp av anpassad, regelbunden träning. (Denna träning bör handledas av fysioterapeut för bästa resultat.) De allra flesta som drabbas av sjukdomen blir så pass bra av träning att de inte behöver opereras för sina besvär. I vissa fall kan smärtstillande läkemedel användas för att göra det lättare att klara av sina övningar.

Artrosbehandling kan ses som en pyramid

Behandlingen av artros kan ses som en pyramid eller trappa med olika steg. Alla som drabbas av sjukdomen behöver inte gå igenom alla steg i behandlingen. Däremot kan det vara bra att känna till hur de olika stegen ser ut, så att man är förberedd på hur behandlingen kommer att se ut. Det är också bra att veta att alla som drabbas inte behöver opereras.

artrosbehandling

Det första steget i behandlingen är anpassad träning, gärna tillsammans med en fysioterapeut. För bästa resultat ska träningen utföras regelbundet under en längre period. Många märker att de blir bättre på bara några veckor, men ju längre man håller på desto bättre. Träningen bör också kombineras med utbildning om sjukdomen. Detta ökar förståelsen för hur och varför träningen bör utföras.

Det andra steget i pyramiden är smärtstillande. Hit räkas tabletter som räknas till gruppen NSAID (Diklofenak, Voltaren) eller paracetamol (Alvedon, Panodil). Lättare mediciner som går att köpa utan recept på apoteket räcker ofta långt. Vid svårare smärta kan kortisoninjektioner användas. Detta sprutas ofta in direkt i den smärtande leden. Oavsett vilken typ av smärtstillande man väljer bör man inte se det som en långsiktig behandling. Istället är det något som kan göra det lättare att klara av träningen.

Det sista steget är operation med protes. Endast ett fåtal av alla som drabbas får så svår artros att en operation blir aktuell. Det är också bra att veta att även om operation blir aktuellt så innebär det inte att man inte behöver träna. Träning kan både minska riskerna med ingreppet och förkorta rehabiliteringstiden. Dessutom blir resultatet bättre efteråt.

Varför träning fungerar som artrosbehandling

Det finns flera orsaker till att artros utvecklas. Dessa orsaker brukar vi kalla för riskfaktorer. Det är helt enkelt saker som vi vet påverkar sjukdomsförloppet negativt. En riskfaktor behöver därmed inte innebära att artros utvecklas. Några vanliga riskfaktorer är övervikt (mer kroppsvikt än musklerna kan bära upp), inaktivitet, ärftlighet, monoton tung belastning och tidigare ledskador. Ökad ålder ger också ökad förekomst av artros. Artrosbehandling går därför ut på att minimera dessa faktorer. 

artrosbehandling

Grunden till artrosbehandling är anpassad träning i kombination med utbildning. Träningen stärker musklerna kring den drabbade leden. Det gör att leden blir bättre på att ta emot belastning. Samtidigt övas nya, bättre, belastningsmönster in. Dessutom stimuleras brosket att reparera sig självt. Det leder inte nödvändigtvis till att brosket ”växer tillbaka”, men däremot att kvaliteten på det förbättras. Sammantaget ger detta mindre symtom för den drabbade.

Artrosskola som artrosbehandling

Artrosskolan, som startades av BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros), bygger på en kombination av träning och utbildning. Den information och de övningar som deltagare lär sig i en artrosskola leder ofta till en bättre insikt om vikten av träning. Utbildningen ökar också förståelsen för hur mycket livsstilen i stort kan påverka sjukdomen. Exempelvis får man lära sig att det är viktigare att vara stark än att vara smal, men också hur viktigt det är med fysisk aktivitet i alla former. Detta kan öka motivationen att utföra träningen.

Här finns mer information om artrosskola som behandling.

Operation – sista steget i artrosbehandlingen

I de fall då träning och smärtstillande inte ger önskat resultat kan operation vara aktuellt. Det vanligaste är protesoperation, framförallt när det kommer till artros i höft och knä. (I andra leder kan det istället vara aktuellt med exempelvis steloperation.) Beslut om operation tas mellan patienten och en ortopedläkare. Patienten bör även försöka träna efter förmåga både innan och efter ingreppet för att få så bra resultat som möjligt.

Läs mer om artrosoperation.

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve