Artrosbehandling i form av livsstilsförändringar

Det finns idag ingen medicin som kan bota artros. Smärtstillande läkemedel kan endast ge tillfällig lindring. Operationer kan också göras, men bör endast ses som en sista utväg. Den artrosbehandling som ger bäst resultat långsiktigt är en kombination av träning, utbildning, viktkontroll och livsstilsförändringar. Med den här typen av behandling kan majoriteten av de som drabbas bli i princip symtomfria.

Artrosbehandling bör utgå från den drabbade

Att leva med artros behöver inte betyda dålig livskvalitet. Med de livsstilsförändringar som rekommenderas av såväl Socialstyrelsen som internationella organisationer kan många drabbade i princip bli av med sina symtom. För att kunna behålla den nya livsstilen i längden är det dock viktigt att förändringarna anpassas efter de egna behoven. Kosten kan ha stor påverkan, likaså vardagsmotion och anpassad träning. Det kan dock vara mycket att förändra alla dessa saker på en gång. Därför är det ibland bättre att ta ett steg i taget.

Eftersom övervikt innebär ökad belastning på leder och muskler är det positivt om den nya kosthållningen hjälper den som bär på några extra kilon att gå ner i vikt. Här minskas inte bara belastningen på drabbade leder – man förebygger också att artros utvecklas på fler ställen i kroppen. Både träning och viktminskning handlar i grunden om att minska belastningen på lederna. Samtidigt bör muskulaturen stärkas runt de drabbade lederna. 

Träning som artrosbehandling

Med rätt form av träning stimuleras tillväxten av broskets byggstenar och det skadade ledbrosket kan reparera sig självt. Regelbunden träning har på så vis både en behandlande och förebyggande effekt. De muskler som byggs upp vid exempelvis styrketräning avlastar också den drabbade leden vilket gör dem bättre på att ta emot belastning. Träning leder också i många fall till viktnedgång vilket även det minskar belastningen på lederna.

artrosbehandling

Kostens betydelse vid artrosbehandling

 När det kommer till mat finns det ingen särskilt utformad artroskost. Det handlar snarare om de rekommendationer som är generellt hälsosamma: att undvika alkohol och socker, minska intaget av rött kött, fett och halvfabrikat, välja fullkorn före vitt mjöl samt att äta mer frukt och grönt. Att lägga om kosten kan ha stor betydelse vid behandling av artros, både sett till generell hälsa och eventuell viktnedgång. Det viktigaste är dock att hitta förändringar som passar den drabbade individen så att man klarar av att bibehålla förändringarna.

Smärta vid artrosbehandling

Fysisk aktivitet är hälsosamt och rekommenderas till människor i största allmänhet. För artrosdrabbade är det dock extra viktigt att röra på sig. Att lida av artros kan vara smärtsamt och uttröttande, vilket gör att många som drabbas låter bli att träna. Så länge smärtan ligger på en acceptabel nivå är den dock inte farlig. Det är helt enkelt viktigt att fortsätta trots att det gör ont.

Vad som anses vara lämpliga träningsövningar för behandling av artros beror dels på vilken led som har drabbats och dels på upplevelsen av sjukdomen. Vi upplever smärta på olika sätt, och vissa leder kan göra mer ont än andra. Vid artros i höftleder är till exempel rörelseträning att rekommendera, medan det vid knäledsartros kan vara mer lämpligt med muskeluppbyggande träning. Oavsett vilken led som drabbats är dock vardagsmotion bra för att hålla igång.

artrosbehandling

Sammanfattning av artrosbehandling

Artros är en kronisk sjukdom som i dagsläget inte går att bota. Det finns dock en hel del man kan göra för att förebygga och lindra symtomen, både på egen hand och tillsammans med en specialist. Det handlar mycket om att förändra och förbättra sin livsstil. Detta gäller särskilt för drabbade som är överviktiga och/eller har mindre hälsosamma kost- och motionsvanor. Att söka hjälp tidigt och få handledd träning med hjälp av fysioterapeut är generellt mycket viktigt.

Fortsätt läsa om övningar som lindrar artros.

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve