Artrosoperation – är det nödvändigt?

En artrosoperation är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen som utförs i Sverige idag. Trots att det är vanligt är det dock inte helt riskfritt. Studier har dessutom visat att artrosbehandling i form av träning i många fall är ett bättre alternativ än operation. Synen på artros som en sjukdom som bäst behandlas med smärtstillande och slutligen protes försvinner mer och mer. Trots detta har långt ifrån alla som opereras för sina besvär träffat en fysioterapeut innan ingreppet görs.

Läs mer om artros.

Nya tankar kring artrosbehandling

Det gamla synsättet, där artrosoperationer sågs som oundvikligt, håller sakta men säkert på att bytas ut till behandling med anpassad träning och fysisk aktivitet. Detta har visat sig kunna lindra artrosrelaterad smärta på ett långsiktigt och effektivt sätt. Idag har de flesta ortopedkliniker som krav att patienten ska ha provat träning, exempelvis i form av artrosskola, innan man kan bedömas för protesoperation. Flera studier har nämligen visat att långsiktig, handledd träning kan minska behovet av operation med protes vid artros.

artrosoperation

Vad är bäst vid artros – operation eller annan behandling?

Det handlar egentligen inte om att utesluta det ena eller det andra. För ett fåtal av de som drabbas är operation med protes oundvikligt. Den här typen av kirurgiskt ingrepp har förändrat livet till det bättre för många människor. De flesta kan dock klara sig utan att behöva artrosoperation. Det går att minska smärtan och öka funktionen drastiskt med hjälp av anpassad träning.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även den som opereras med protes kommer behöva träna både innan och efter inreppet. Detta för att förbättra resultaten efteråt och samtidigt minska riskerna som kommer med operationen.

Läs mer om artrosbehandling med och utan kirurgi.

röntgenbild och illustration av höftprotes

Artrosskolan

Ett bra alternativ för att få en kombination av träning och utbildning är artrosskolan. Dessa finns runt om i landet och leds av fysioterapeuter som är specialiserade på artros. Artrosskolan startades av BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) för att öka livskvaliteten hos artrosdrabbade. Samtidigt var målet att sprida kunskap om sjukdomen och varför träning och utbildning utgör grunden i behandlingen. Deltagarna får därför lära sig om vikten av fysisk aktivitet, anpassad träning och hälsa i stort.

Artrosskolans metoder för artrosbehandling grundar sig på vetenskap och går i linje med Socialstyrelsens riktlinjer. Den här typen av behandling är också ett steg i rätt riktning för den proaktiva hållning som förespråkas. Det innebär att förebygga sjukdomen snarare att agera först när något redan har hänt.

Här finns mer information om hjälpmedel för att lindra ledvärk.

Senast uppdaterad
19 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve