Artrosbehandling

Artrosbehandling görs i flera steg, där det första steget är anpassad träning. Träningen bör, åtminstone till en början, handledas av en fysioterapeut (sjukgymnast). Detta bör kombineras med utbildning om såväl artros specifikt som hälsa generellt. Utbildningen gör att patienten förstår hur och varför träningen bör utföras, vilket ökar motivationen. Kunskapen om den egna kroppen verkar också för ett mer långsiktigt engagemang. Att behandlingen pågår på lång sikt är viktigt eftersom artros är en kronisk sjukdom.

Läs mer om artros.

Smärtlindring och operation aktuellt för vissa

Nästa steg är smärtlindring och hjälpmedel. Hit räknas exempelvis lättare smärtstillande tabletter, såsom Ibuprofen, Naproxen och Diklofenak, men också större ingrepp som kortisoninjektioner. Hjälpmedel i form av exempelvis käpp eller knäskydd kan också lindra smärtan och underlätta vardagen. Om det är tummen som drabbats finns stödskenor även för detta.

I de fall då dessa metoder har provats under en längre tid utan att ge tillräckligt resultat kan operation bli aktuellt. Detta är inte nödvändigt för alla som drabbas av artros, men för en del kan det vara enda utvägen. Det som ger bäst effekt är höft- och knäledsproteser, men det går att operera även andra leder. Om operation blir aktuellt är det viktigt att förstå att detta inte är en ersättning för träning, utan ett komplement. Anpassad träning krävs både innan och efter ingreppet för ett lyckat resultat. Aktiviteter som innebär hård belastning på den opererade leden rekommenderas däremot inte efter ingreppet.

Artrosbehandling

Viktminskning aktuellt för vissa artrospatienter

För de personer som är överviktiga kan viktkontroll vara aktuellt, eftersom mindre kroppsvikt lägger mindre belastning på lederna. Med övervikt menas här att man bär på mer kroppsvikt än man klarar av att bära upp. Det är därmed viktigare att vara stark än att vara smal. Mer muskler klarar nämligen av att bära upp mer kroppsvikt. Styrketräning är därför positivt för den som är överviktig och har artros. I vissa fall bör detta dock även kombineras med viktminskning.

Läs mer om artrosbehandling.

ung överviktig kvinna förebygger artros med hjälp av styrketräning

Senast uppdaterad
18 juli 2019
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve