De vanligaste frågorna om artros

Artros är en sjukdom som drabbar var fjärde svensk över 45 år. På grund av detta är artros en term de flesta av oss känner igen – men få känner till vad sjukdomen egentligen innebär. De flesta av oss är medvetna om att det rör sig om en sjukdom som påverkar lederna, men få av oss kan beskriva hur saker som diagnos och behandling går till.

Vad är artros?

Enkelt förklarat är det en sjukdom där brosket långsamt bryts ner. Sjukdomen yttrar sig oftast som stela och värkande leder och orsakas i de flesta fall av en överbelastning av lederna. Den här överbelastningen kan ske på många olika sätt, men i många fall handlar det om tungt, monotont arbete. Även faktorer som inaktivitet, tidigare ledskador och ärftlighet påverkar sannolikheten att sjukdomen utvecklas.

höftled med och utan artros

På ett mer ingående plan handlar det om en obalans i broskets byggstenar. De nedbrytande processerna går snabbare än de uppbyggande. Det leder till att broskvävnaden gradvis bryts ned. Eftersom brosket gör att skelettdelarna i leden kan glida mot varandra utan motstånd gör detta att leden blir svårare att använda.

Fortfarande ses ledvärk och stelhet som en naturlig del av åldrandet. Många tror att det är ett tecken på att lederna är utslitna och behöver vila. Detta stämmer dock inte, utan sjukdomen behandlas bäst med fysisk aktivitet.

Hur diagnostiseras sjukdomen?

Artros orsakar stelhet, smärta och rörelsesvårigheter i de leder som drabbas. Den som upplever dessa symtom bör kontakta vården för att få en diagnos. Det finns ledsjukdomar som har liknande symtom, vilket är varför det är viktigt att få en diagnos innan behandling påbörjas.

På vårdcentralen kan en allmänläkare eller fysioterapeut ställa diagnosen. Detta görs genom att bedöma sjukdomshistorik, smärtbild och ledfunktion. Röntgen behövs generellt inte för att ställa diagnosen. Däremot kan röntgenbilder användas för att avgöra hur långt framskriden sjukdomen är.

Skulle den som gör bedömningen vara osäker på diagnosen kan patienten remitteras vidare till en ortoped. En ortoped är en läkare som har specialiserat sig på sjukdomar och åkommor som drabbar skelettet, musklerna och lederna. En stor del av ortopedi är kirurgiska behandlingar, så en ortoped kan även bedöma behovet av protesoperation.

Finns det någon medicin mot artros?

I dagsläget finns det inget som kan bota sjukdomen. Den medicin som används är istället smärtlindrande läkemedel för att lindra symtomen. De läkemedel som rekommenderas är de som hör till gruppen Paracetamol (Alvedon, Panodil) eller NSAID (Voltaren, Ipren, Diklofenak). Dessa ger ofta lika bra effekt som starkare, receptbelagda smärtstillande mediciner utan att ha samma risk för vanebildning.

utspillda tabletter på mörk bakgrund

Det finns också många naturläkemedel som säljs som medicin mot artros. Det finns inget vetenskapligt underlag för att den här typen av preparat skulle fungera. Däremot kan de ge en placebo-effekt och på det sättet minska den upplevda smärtan. Det som i studier har visat sig fungera bäst som medicin mot artros är dock anpassad, regelbunden träning. 

Hur fungerar artrosbehandling?

Speciellt utformade övningar som tas fram tillsammans med en fysioterapeut kan stärka både brosk och muskler. Musklerna kan då hjälpa till att avlasta leden vilket gör att symtomen minskar. Träningen bör även kombineras med viktkontroll (om den drabbade är överviktig) och utbildning om artros. Information om sjukdomen och hur den kan hanteras gör det lättare för den drabbade att återgå till ett normalt liv.

Den som fått diagnosen artros hänvisas ofta till en så kallad artrosskola. Sjukdomen behandlas här med information, livsstilsförändringar och fysisk träning. Varje individ får ett personligt träningsprogram, även om träningen även utförs i grupp. Den som inte har möjlighet att ta sig till en fysisk artroskola kan välja en digital variant. Joint Academy är en app som kan laddas ner kostnadsfritt till mobilen. Här kan man prata med såväl fysioterapeut som ortoped och få ett träningsprogram med anpassade rörelser.

artros

Är operation med protes oundvikligt?

De flesta som drabbas av artros behöver aldrig opereras för sina besvär. Träning, kost och utbildning räcker långt. I kombination med smärtstillande läkemedel vid behov kan majoriteten återgå till ett normalt liv utan att behöva protes. Operation ses som en sista utväg i de fall då grundbehandlingen inte har gett tillräckligt bra resultat. Bedömningen av om detta är nödvändigt görs av en ortopedläkare tillsammans med patienten.

Läs mer om 5 myter om artros.

Senast uppdaterad
11 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve