Vad är artros? – Förklaring av sjukdomen, diagnos & behandling

Artros, eller osteoartrit som det också kallas, är en sjukdom som faller under paraplybegreppet reumatiska sjukdomar. Hit räknas ungefär 200 olika sjukdomar som alla påverkar lederna och bindväven. Artros är en av de vanligaste sjukdomarna i den här kategorin. Många har hört ordet, men långt ifrån alla förstår vad artros är, vad det beror på och hur det behandlas.

En förklaring av vad artros är

För att förklara vad artros är så måste vi titta närmare på brosket i lederna. Brosket är det som gör att skelettdelarna kan glida mot varandra när lederna böjs. Dessutom fördelar brosket den vikt som riktas mot leden så att en del av leden inte blir mer belastad än en annan. När brosket bryts ned blir det därför svårare att använda lederna som vanligt. Vanliga symtom på ledsjukdomen är stela leder och att man får ont i lederna vid belastning. Även vilovärk kan förekomma. Detta minskar livskvaliteten hos den drabbade. Det finns dock behandling som kan minska besvären.

Normalt sett sker hela tiden en balans av uppbyggnad och nedbrytning i broskvävnaden. Det innebär att brosket byggs upp i samma takt som det bryts ned. Artros rubbar den här balansen, så att brosket bryts ned snabbare än det hinner byggas upp igen. Det gör att motståndet i leden ökar. Exakt hur den här obalansen uppkommer är vi ännu inte helt säkra på, men det finns några kända riskfaktorer. Läs mer om riskfaktorer här.

En talande metafor kan vara att tänka på en ishall som börjar med helt slät is. Under dagen slits den ned i takt med att folk åker skridskor på den. Då blir det svårare att glida på den. På samma sätt blir det svårare för ledytorna att glida mot varandra när brosket bryts ned.

frisk led och led med artros

Till vänster en led med friskt brosk. Till höger en led med artros.

Hur diagnosen artros ställs

Artros är egentligen en kombination av två saker. Det första är synliga strukturella förändringar på leden som kan synas på röntgenbilder. Dessa har tidigare utgjort hela grunden för diagnosen, varför röntgen tidigare har varit det vanligaste sättet att säkerställa sjukdomen. Det är dock viktigt att komma ihåg att sjukdomen även bör bedömas utifrån symtom. Det är nämligen inte alltid som det finns synliga förändringar hos den som drabbats av artros. Någon som har mycket ont i lederna bör inte bli nekad behandling bara för att det inte finns några synliga förändringar på leden. Här finns mer information om hur diagnosen ställs.

Hur artros behandlas

Det är viktigt att komma ihåg att artros är en kronisk sjukdom. Detta innebär att den kommer att finnas kvar livet ut och att vi idag inte vet hur grundsjukdomen botas. Däremot är det lika viktigt att komma ihåg att det finns behandling. Behandlingen går ut på att mildra symtomen så mycket som möjligt och underlätta livet för den drabbade. Det mest effektiva sättet att göra detta är med hjälp av rehabiliterande träning. Den här typen av behandling finns på artrosskolor runt om i landet. Den digitala behandlingen Joint Academy är ett annat alternativ för den som vill behandla sin artros hemifrån.

vad är artros

Anpassad, regelbunden träning fyller flera funktioner. Dels stärks musklerna kring den drabbade leden. Det innebär att leden inte behöver ta emot lika mycket belastning och därmed blir mer skyddad. Dels stimuleras brosket att reparera sig självt. Kroppen lägger mer energi på att reparera något som används, vilket är varför träning är bättre i längden än vila. Dessutom ökar välmåendet generellt när vi är fysiskt aktiva, något som kan behövas då artros även påverkar det mentala måendet.

Det finns även andra behandlingar som kan användas för att komplettera träningen – allt från smärtstillande tabletter till protesoperation – men dessa bör aldrig ses som helhetsbehandlingar. Oavsett vilka andra behandlingsalternativ som väljs så bör träning alltid vara en del av pusslet.

Fortsätt läsa om den senaste forskningen om artros

Senast uppdaterad
12 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve