Hur ser man på artros i världen?

För att förstå hur man ser på artros i världen måste vi först svara på frågan: vad är artros? Det är världens vanligaste ledsjukdom. Den utvecklas när brosket – den vävnad som klär skelettändarna i leden och fördelar den belastning som lederna utsätts för – bryts ner. Artros kan drabba alla leder i kroppen, eftersom brosk finns i alla leder. Vem som helst kan utveckla sjukdomen, oavsett om man är gammal, vältränad, överviktig eller ung – och oavsett var i världen man lever.

Vad är artros egentligen? – Folksjukdomen förklarad

Idag är artros så pass vanligt förekommande att det klassas som en folksjukdom. Men trots att många har hört talas om sjukdomen så ställer man sig fortfarande frågan: ”vad är artros egentligen?”.

Artros är ett sorts samlingsbegrepp för att förklara olika förändringar i leden. Främst är det brosket som påverkas negativt. Brosket är den vävnad som klär benändarna och gör att de kan glida mot varandra med lågt motstånd. Men brosket hjälper också till att fördela belastningen mot leden, så att en del inte blir mer belastad än en annan. När brosket bryts ned resulterar det i försämrad rörelseförmåga och ledvärk. Det blir därmed svårt att fortsätta leva som vanligt.

vad är artros

Många efterfrågar ett botemedel mot sjukdomen. Trots att det forskas mycket kring detta finns det dock i dagsläget ingen medicin som kan bota artros. Däremot kan anpassad, långsiktig träning användas som behandling. Om det är svårt att klara av träningen så kan smärtstillande läkemedel användas vid behov.

Artrosbehandling på bästa sätt

I många år har utvärderingsrapporter visat att så kallade artrosskolor har mycket god effekt på smärta och funktion vid artros. Den här typen av behandling finns över hela Sverige och även på vissa andra platser i världen. Statistik visar att var femte individ kan sluta med läkemedel relaterade till artros efter artrosskolan. Många som tidigare varit sjukskrivna har dessutom kunnat återgå till arbetet.

Tyvärr finns inte artrosskolor tillgängliga i alla delar av världen, men i en digitaliserad värld är det enklare än någonsin att få hjälp. Den svenska appen Joint Academy har exempelvis som mål att kunna erbjuda sina tjänster till en internationell publik. Med hjälp av Joint Academy kan artrosdrabbade ta del av behandling, i form av anpassade övningar och kontakt med en fysioterapeut, via mobilen. Det innebär att rehabiliterande träning kan göras hemifrån, oavsett var man bor.

vad är artros

Hur artros behandlas utomlands

Hur svarar man på frågan ”vad är artros” internationellt? Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är artros en sjukdom som är vanligare i Europa och USA än i resten av världen. Då stora delar av befolkningen idag och i framtiden beräknas bli äldre än tidigare så ökar även risken för artros. En högre ålder är ingen riskfaktor i sig, men den som är äldre kan ha utsatt sina leder för överbelastning under en längre tid och har därmed en förhöjd risk.

I USA, liksom andra delar av västvärlden, är även stora delar av befolkningen överviktiga. Övervikt orsakar en överbelastning på lederna om inte musklerna klarar av att bära upp den extra vikten. När det kommer till behandlingsformer så förespråkas träning som främsta åtgärd även i USA. Detta för att lindra de symtom som sjukdomen orsakar. Det är med andra ord den behandlingsmetod som visats ha bäst resultat internationellt.

Alternativ medicin

I USA förespråkar man användande av kodroitinsulfat som kan verka positivt för värkande leder. Ämnet är ett tillskott som oftast används som behandling av smärta och nedsatt funktion i samband med artros. Främst är det i kombination med glukosamin som ämnet verkar. Även ASU, som finns i avokado och sojabönor, innehåller antiinflammatoriska ämnen och har visat sig minska utvecklingen av ledbesvär i större utsträckning än placebo. Detta är dock metoder som inte rekommenderas av läkare eller fysioterapeuter då det ännu finns för lite vetenskap för rekommendationer. Sjukvården kommer alltid att förespråka träning i första hand.

Protesoperation – en sista utväg

Den som söker hjälp för sina artrossymtom hos en läkare bör, i de flesta fall, få träning utskrivet på recept. I vissa fall kan sjukdomen dock vara så långt framskriden att en operation är nödvändig. Då kan den drabbade få en remiss till en ortoped, en läkare som är särskilt utbildad på sjukdomar som drabbar lederna, musklerna och skelettet. Både i Sverige och utomlands förespråkas kirurgi endast när alla andra metoder prövats utan framgång.

Fortsätt läsa om artros i Sverige

vad är artros

Senast uppdaterad
11 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve