Diagnostisera artros – fysioterapeut, allmänläkare eller ortoped?

När man börjar få ont i lederna är det viktigt att kontakta sjukvården för att få en diagnos. Det är dock inte alltid så lätt att veta vem man ska vända sig till i första hand. Många gånger är det en bra början att gå till vårdcentralen. Där kan man prata med en allmänläkare, som kan diagnostisera artros och utesluta andra sjukdomstillstånd. Ett annat alternativ är att gå till en fysioterapeut (sjukgymnast), antingen via en privat klinik eller vårdcentralen. Om någon av dessa yrkesgrupper är osäkra på diagnosen kan de remittera patienten vidare till en specialiserad ortopedläkare för ytterligare bedömning.

Läs istället om vad som händer efter diagnosen.

Kan en fysioterapeut ställa diagnosen artros?

En fysioterapeut har den utbildning och kunskap som behövs för att diagnostisera artros. De följer samma riktlinjer för hur diagnosen bör ställas som en allmänläkare eller ortopedläkare. Det innebär att de ser artros som en klinisk diagnos, dvs. en diagnos där man inte behöver t.ex. röntgenbilder eller blodprover. Istället frågar man om patientens smärtbild och sjukdomshistoria. Patienten får då exempelvis berätta om hur ont det gör och när det gör ont, men också om de har några tidigare ledskador och hur länge de har haft besvär. Utifrån detta kan fysioterapeuten avgöra om det rör sig om artros eller någon annan närliggande diagnos.

En fysioterapeut har även djupgående förståelse för hur sjukdomen kan behandlas med hjälp av sjukgymnastik och kan därmed påbörja behandling tillsammans med patienten direkt. Ingen vidare remiss behövs därmed från läkare. Man kan också få hjälp att förebygga artros i andra leder. 

När borde man prata med en ortoped?

En ortopedläkare kan i svårbedömda fall hjälpa till att diagnostisera artros om en allmänläkare eller fysioterapeut är osäker. Främst hjälper dock ortopeden till i de fall då man behöver bedöma behovet av operation. Om artrosen inskränker så pass mycket på vardagslivet att det är svårt att leva normalt så kan operation med ledprotes vara den enda utvägen. Detta är dock ett stort ingrepp som varken är helt riskfritt eller ger perfekt resultat varje gång. Av dessa anledningar bör därför alla artrospatienter först gå igenom ett träningsprogram tillsammans med en fysioterapeut. Dessutom blir många patienter så bra av träning att de inte behöver någon operation. 

Protesoperationer utförs av ortopeder. Idag har man dock i princip som krav att alla artrospatienter ska ha genomgått handledd träning innan man diskuterar operation. 

kvinnlig ortopedläkare förklarar för äldre, manlig patient hur hon har diagnostiserat hans artros

Kan man diagnostisera artros online?

Ja, idag vet vi så pass mycket om sjukdomen att det går att diagnostisera artros online. Det går till på ungefär samma sätt som när man ställer diagnosen på en klinik. Det innebär att läkaren eller fysioterapeuten ställer frågor rörande sjukdomshistoria och smärtbild samt undersöker patientens fysiska funktion. Utifrån dessa svar kan man utesluta närliggande diagnoser, såsom ledgångsreumatism eller ledskador, och fastställa diagnosen. Enligt såväl nationella som internationella riktlinjer behöver man inte röntgenbilder för att ställa diagnosen artros.

Fortsätt läsa om artros.

diagnostisera artros

Senast uppdaterad
11 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve