Artros i Sverige

Artros är världens vanligaste ledsjukdom. Den innebär att brosket, som klär ytorna på benändarna i leden, bryts ner. Detta gör att leddelarna får svårare att glida mot varandra, något som medför stelhet och smärta i den drabbade leden. Symtomen kommer ofta smygande vilket gör att många lider i många år innan de söker hjälp.

Vilka drabbas av artros?

Ungefär 800 000 personer har artros i Sverige idag. Det kan översättas till att ungefär var fjärde svensk över 45 år är drabbad av sjukdomen i en eller flera leder. Det finns dock ett stort mörkertal och många tros lida av ledvärk utan att söka vård eller få behandling. Då det finns bra hjälp att få är det bra om den drabbade söker hjälp i ett tidigt skede. Av den anledningen är det viktigt att läsa på om sjukdomen och dess tidiga tecken.

Riskfaktorer för att utveckla artros

Det finns en del kända orsaker till att man drabbas av sjukdomen, även om det inte är helt klarlagt. Den gemensamma nämnaren för flera av de kända orsakerna är överbelastning av lederna. Detta innebär att vissa grupper i samhället löper större risk att råka ut för artros än andra. Personer med ansträngande arbeten där tunga lyft ingår är en grupp. En annan grupp är elitidrottare, framförallt fotbollsspelare.

En annan faktor som ökar risken för artros är kroppsvikt i förhållande till muskelstyrka. Det vill säga: musklerna orkar inte bära upp kroppens totala vikt, vilket kan göra att lederna överbelastas. Tidigare skador på lederna kan också vara orsak till att sjukdomen utvecklas. Den kallas då för posttraumatisk artros. Även ärftlighet spelar roll. Det kan alltså vara av nytta att ta reda på om sjukdomen funnits tidigare i släkten. Men med detta sagt så är det fullt möjligt att utveckla sjukdomen oavsett hur gammal man är och vad man jobbar med.

Här finns mer information om riskfaktorer för artros.

Hur ställs diagnosen artros?

Artros kan diagnostiseras av en läkare eller en fysioterapeut. Främst tittar man på de upplevda symtomen, den fysiska funktionen och tidigare sjukdomshistoria. Röntgenfynd, såsom broskytor eller deformerade leder, är av mindre vikt. Röntgen kan däremot användas för att kunna ta beslut om en eventuell protes eller för att utesluta andra reumatiska sjukdomar.

Läs mer om hur diagnosen ställs här.

artros

Förebygga artros

Själva grundsjukdomen artros kan inte botas, men med rätt information och handledd träning kan man behandla symtomen. Här ingår även livsstilsförändringar såsom att variera arbetsställningen under dagen, undvika tung belastning och att vara noga med kost och sömn. Samma livsstilsförändringar som behandlingen innebär är också en god väg för att förhindra att sjukdomen utvecklas vidare.

Behandling av artros

I Sverige finns det flera effektiva behandlingsmetoder. Det var tidigare vanligt, och sker tyvärr i stor mån även idag, att boka in en operation för att byta ut den drabbade leden nästan direkt efter diagnos. Idag vet vi dock att majoriteten av de som drabbas aldrig behöver opereras. Därför satsas det mer och mer på andra behandlingsformer för att minska symtomen som kommer med sjukdomen.

Vid konstaterad artros bör den grundläggande behandlingen bestå av träning och information om sjukdomen. Denna träning utformas långsiktigt och handleds av utbildad personal, oftast en fysioterapeut. Detta kan den drabbade ta del av via artrosskolor runt om i Sverige. Det går även att välja digital behandling via appen Joint Academy. Till en början kan det upplevas som smärtsamt att träna, i vilka fall receptfria smärtstillande läkemedel kan användas som komplement. 

Fortsätt läsa om folksjukdomen artros

artros

Senast uppdaterad
12 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve