Ställa diagnosen artros

Diagnosen artros ställs antingen av en ortoped eller av en fysioterapeut. Båda dessa grupper är specialister på artros men har olika infallsvinklar.

​Vem ställer diagnosen artros – ortoped, fysioterapeut eller allmänläkare?

En specialist i ortopedi (dvs. en ortoped) ser framförallt till behovet av knä- eller höftledsoperation, medan en fysioterapeut fokuserar mer på behandling i form av träning. Båda är lika väl lämpade att ställa diagnosen artros. En fysioterapeut kan också skicka remiss till ortoped om det skulle behövas, och vice versa.

​Klinisk diagnos av artros istället för röntgenundersökning

Traditionellt har diagnosen artros ställts till största delen med hjälp av röntgen och det är än idag en vanlig uppfattning att det är så diagnosen bör ställas. Men enligt både Socialstyrelsens riktlinjer och internationell forskning bör artros ses som en klinisk diagnos. Frågan bör därmed inte vara hur stora ledförändringar som finns (dvs. det som syns på röntgen) utan istället om den som är drabbad behöver behandling för besvären eller inte.

Det innebär att diagnosen artros fastställs med hjälp av en sammanfattning av sjukdomshistoria, ledfunktion (dvs. en sammantagen bild av de ledbesvär som finns) och smärtbild. Det handlar om att bedöma saker som vid vilka tillfällen smärtan uppstår, om sjukdomen påverkar vardagslivet eller andra aktiviteter och hur stabila lederna är. Det är också vanligt att titta på olika riskfaktorer. Ofta kan du själv få en ganska bra uppfattning om huruvida du har artros genom att titta på dina egna symtom, men du behöver alltid rådfråga en specialist (som en ortoped eller fysioterapeut) för att säkerställa diagnosen.

läkare undersöker knä för att ställa diagnosen artros

Artros kan visserligen synas på röntgen, men detta är mindre relevant när det kommer till behandling. Till och med Socialstyrelsen anser att artros är en klinisk diagnos. Det innebär att den bör ställas med hjälp av symtom, sjukdomshistoria och fysisk funktion – inte med röntgenbilder. Eftersom det är främst dina besvär som avgör om du behöver behandling för din knäartros så är det också symtomen som är det viktiga att kika på när diagnosen ställs.

Om du har ont i knät ska du inte behöva leva utan diagnos för att det inte syns på röntgen. Det är viktigt att du kan påbörja din behandling i tid för att du ska kunna få bra resultat. Sök därför hjälp om du har ont i knät vid belastning.

Fortsätt läsa om artrosdiagnos

Senast uppdaterad
12 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve