Vad kan vi lära oss av Artrosdagen?

Den 2 juni är numera utnämnd som Artrosdagen, en dag som har till syfte att sprida kunskap om den vanliga ledsjukdomen. Idag har omkring 800 000 svenskar diagnostiserad artros, men det finns ett stort mörkertal. Många går nämligen omkring med sjukdomen länge innan de söker vård eftersom de tror att symtomen är en naturlig del av åldrandet. Därför är det än viktigare att sprida kunskap om sjukdomen så att fler kan få hjälp.

Vem som helst kan delta i Artrosdagen. Hittills har den arrangerats som en heldag med olika föreläsningar och utställningar. Det finns också ofta möjlighet att träffa arbets- och fysioterapeuter, forskare, läkare och personer som lever med sjukdomen. Även för anhöriga kan det vara till stor nytta och hjälp att delta.

föreläsning för seniorer

Ledsjukdomen allt vanligare

Artros är redan en mycket utbredd sjukdom, och många forskare tror att allt fler kommer att drabbas de kommande åren. Det är därmed extra viktigt att denna folksjukdom får mer uppmärksamhet. Artrosdagen har funnits sedan år 2015, tack vare Reumatikerförbundet och organisationen Fysioterapeuterna. Allmänheten kan under denna dag ta del av information, råd och tips om sjukdomen genom olika evenemang.

Hur hittar man information om artros?

Som namnet antyder anordnas Artrosdagen endast en gång om året. Under resterande dagar får man hitta information på andra sätt. På flera seriösa hemsidor, såsom Socialstyrelsen, 1177 och här på artros.org, finns det omfattande information om sjukdomen. På utvalda sidor kan man också hitta broschyrer och kompendier som man kan skriva ut eller läsa på nätet. Att läsa på om sjukdomen i sig är en viktig del av att såväl behandla som förebygga den. Den som redan har kunskap om behandling och smärtlindring är också bättre förberedd på hur man kan hantera sina symtom.

Vårdcentraler, läkarmottagningar och artrosskolor är också mycket användbara för att få tag i bra information. 

Artros-kollen.se

Inför Artrosdagen 2016 drev Reumatikerförbundet och Netdoktor en gemensam kampanj som man kallade Artros-kollen.se. Syftet var att erbjuda en möjlighet för allmänheten att göra en snabb koll av sina symtom via nätet. Målet var att upptäcka eventuella symtom tidigt, för att så snart som möjligt kunna erbjuda hjälp. Omkring 20 000 personer deltog, och omkring hälften av dem hade symtom på ledsjukdomen. Kampanjen pågick under ungefär åtta månader.

Här sammanfattas kampanjen.

Kampanjen resulterade i unik och ingående data om hur det kan vara att leva med ledsjukdomen. Värdefull och viktig information kring tidiga symtom kunde också samlas in och sammanställas. Detta är något som kan vara till hjälp för alla – såväl sjukvårdspersonal som drabbade.

Dessutom tydde resultaten av kampanjen på att mer kunskap och information om artros behövs. Det är alltför många människor som lever med symtom på sjukdomen i flera år. En annan viktig upptäckt, som Reumatikerförbundet lyft fram, är de stora brister som finns inom vård och omsorg när det kommer till exempelvis rådgivning och erbjudande om rehabiliterande träning.

Viktigt med samverkan kring artros

Att ledsjukdomen påverkar livssituationen har man vetat länge inom sjukvården. I en undersökning uppgav cirka 80 % av de som drabbats av sjukdomen att arbete, studier, fritid, motion och sömn påverkas delvis eller mycket negativt. Omkring 45 % av deltagarna i undersökningen hade sökt hjälp inom ett år från det att de första symptomen visat sig. Väldigt många hade därmed levt länge med svåra ledsmärtor innan de kontaktat sjukvården. Med samverkansprojekt som Artrosdagen kan värdefull information om behandling spridas snabbare.

Här finns mer information om 10 saker man bör veta om artros.

Senast uppdaterad
11 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve