5 myter om artros

Är det nödvändigt att utföra röntgen vid artros? Och är det bara gamla människor som drabbas? Det finns en hel del myter att slå hål på när det kommer till världens vanligaste ledsjukdom.

Fysisk aktivitet bättre än vila vid artros

Den första, väldigt vanliga, missuppfattningen är att man bör avstå från fysisk aktivitet. Detta är helt felaktigt och kan snarare leda till att symtomen förvärras. När man rör på sig stärks muskulaturen runt leden, vilket medför att muskeln kan ta en del av den belastning som annars hade lagts på leden. Detta gör att smärtan avtar samtidigt som funktionen ökar.

aktivt äldre par cyklar i skogen

Det finns ingen ”artrosmedicin” som kan bota sjukdomen

Att det inte finns någon speciell artrosmedicin är sant, men att det inte finns någon behandling är en myt. Artros är en kronisk ledsjukdom som inte går att bota. Dock finns det en rad olika saker man kan göra för att förhindra att symtomen blir värre. Att träna och därmed stärka musklerna för att avlasta lederna och skapa bättre rörlighet, är en av dessa. Detta har också visat sig vara den mest effektiva ”medicinen” mot artros. Om det är svårt att klara av träningen på grund av smärtan kan dock smärtstillande läkemedel användas för tillfällig lindring.

Röntgen inte nödvändigt för att ställa diagnos

Att röntgen är nödvändigt för att kunna påvisa förekomsten av artros är även det en myt. Generellt fastställer läkaren diagnosen genom samtal och bedömning av den drabbades besvär, symtom och ledfunktion. Diagnosen kan ställas av en allmänläkare eller fysioterapeut på vårdcentralen. Om det finns behov av ytterligare bedömning så görs detta oftast av en ortoped. Diagnosen artros ställs således inte på röntgenfynd, utan istället på basen av patientens sjukhistoria och kliniska fynd. Röntgen vid artros används om man inte svarar på given behandling eller vid uttalade symtom för att se om det  föreligger misstanke om att operation skulle behövas. 

Läs mer om hur diagnosen ställs.

röntgen vid artros

Inte en sjukdom enbart för äldre

Att artros är en sjukdom som enbart drabbar äldre är ytterligare en myt. Risken att drabbas av artros ökar förvisso med åldern, men även unga människor drabbas. Anledningen till att risken ökar med åldern beror på att lederna har belastats under en längre tid. Andra faktorer, såsom övervikt, inaktivitet, ärftlighet och tidigare ledskador, spelar också en stor roll.

Läs mer om riskfaktorer.

Det går att bli symtomfri!

Ytterligare en missuppfattning är att det inte går att göra något åt artros annat än att operera den drabbade leden. Behandlingsmöjligheterna är dock goda! Med hjälp av artrosskolor eller en fysioterapeut kan den drabbade få hjälp med träningsupplägg och kunskap om sjukdomen. Detta är de två viktigaste faktorerna för behandling av artros. Protesoperation är endast en sista utväg, och de flesta av de som utvecklar artros klarar sig utan detta.

Läs mer om på vilka sätt diagnosen kan artros ställas.

Senast uppdaterad
11 februari 2020
Granskare
Christian Anker-Hansen
specialist i ortopedi och allmänmedicin
Text
Christine Arve