Artros i tårna

Kort om artros i tårna

Artos, eller osteoartrit som det också kallas, är en kronisk sjukdom som angriper brosket i lederna och orsakar stora besvär. Alla ben i kroppen är utrustade med brosk vilket hjälper dem att glida enklare mot varandra. När brosket bryts ner, vilket sker gradvis, kan smärta och stelhet uppstå (både under och efter rörelse). Vid utveckling av artros i tårna kan det vara svårt att få behandling, men det går att minska besvären.

För att minska symtomen från den drabbade leden är det viktigt att påbörja behandling. Man kan till exempel påbörja ett träningsprogram med olika övningar som stärker musklerna runt leden. Detta erbjuds runt om i landet på olika artrosskolor, men det går också att uppsöka en fysioterapeut direkt.

Tecken på artros i tårna

Artros i tårna eller fötterna börjar nästan alltid med värk som främsta symtom. Ofta märks detta främst av i stortån. Man kan också känna av en viss stelhet som kan komma smygandes tillsammans med värken. Andra symtom på artros i tårna är:

  • Smärta när man belastar foten (t.ex. vid gång)
  • Återkommande svullnad i tår
  • Vilovärk (dvs. smärta även när man sitter still eller sover)

Den som känner igen sig i dessa symtom och vill hitta orsaken bakom dem bör besöka en läkare eller fysioterapeut.

Orsaker till artros i tårna

Artros i tårna drabbar främst kvinnor i åldern 50 år och uppåt. Orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagt men i många fall spelar överbelastning i olika former en betydande roll. De individer som till exempel haft ett särskilt tungt fysiskt arbete med hög belastning ligger i riskzonen. Likaså gör överviktiga personer och elitidrottare. Just artros i stortån och övriga tår är vanliga förekommande skador bland löpare. Detta är inte särskilt konstigt eftersom löpare ofta har utsatt foten för långvarig och hård belastning. Viktigt för den som tycker om att springa och vill undvika artros är därför att försöka ha ett så korrekt löpsteg som möjligt.

Diagnostisera artros i tårna

När det kommer till att diagnostisera artros bör detta göras av en allmänläkare, fysioterapeut eller ortoped. De kan då titta på symtom, tidigare sjukdomshistoriken och hur bra ledfunktionen är.

Röntgen kan i vissa fall användas för att se hur långt framskriden sjukdomen är och hur stora förändringar som har skett i brosket, men främst är artros en klinisk diagnos. Via en röntgen är det dessutom svårt att kunna se ett samband mellan de förändringar som finns i brosket och dina symtom. Den drabbade kan till exempel uppleva både smärta och stelhet men enligt röntgenplåtarna syns inte detta i brosket. Mer information om hur diagnosen ställs finns här.

Behandling av artros i tårna

Artros i tårna eller artros i fötterna påverkar rörligheten olika för alla, och det kan kännas begränsande för den som är van vid att vara fysiskt aktiv och röra sig mycket. De flesta former av artros blir bättre om den som är drabbad utför någon form av fysisk aktivitet. Det kan låta lite ironiskt då just många löpare, som är fysiskt aktiva, drabbas av artros. Korrekta träningsövningar som genomförs på rätt sätt skapar dock en långsiktig symtomlindring och ett bättre liv för många artrosdrabbade. Problemet med artros i tårna är emellertid att det ofta gör väldigt ont att träna då belastningen och rörelsen ligger på just fötterna. Den goda nyheten är att problemen inte förvärras även om det kan göra ont.

Andra behandlingsmetoder vid artros i tårna

För en artrosdrabbad är det viktigt att inse att det är en sjukdom som inte går att bota, en stor del av alla drabbade kan dock hitta strategier för att minska den smärta och de besvär som tillkommer.

Det finns flera hjälpmedel som kan underlätta. Till exempel kan en bra sko med en tjock och lite stelare sula erbjuda stöd och hjälpa lederna att inte röra på sig så mycket. Vid behov går det även att få hjälp med att tillverka en specialanpassad sula till foten. För dem som lider av svåra besvär orsakade av artros i tårna, kan en käpp eller andra hjälpmedel bli aktuellt. Vid mildare besvär kan även smärtlindring i form av värktabletter hjälpa tillfälligt.

Fungerar inte de rekommenderade behandlingsmetoderna finns det en sista utväg. För att minska de besvär som kommer med artros i tårna och foten kan en steloperation av foten genomföras.


Till toppen av sidan