Artros i käken

Att vakna av att man har ont i käken eller märka att man har svårt att kan bero på att man gnisslar tänder under natten. Oftast kännetecknas denna värk av att det strålar upp mot tinningen. Ta i första hand kontakt med en tandläkare som är specialist på området. Denne kan sedan utreda om problemen beror på tandgnissel, stress, artros i käken eller något annat.

Skulle det vara artros som ligger bakom besvären innebär detta att brosket i käklederna har brutits ner. Detta kan bland annat ha utvecklats efter ett tidigare trauma som käken varit utsatt för. Vanliga symtom på sjukdomen är nedsatt förmåga i den drabbade leden på grund av stelhet och smärta. Sjukdomen yttrar sig oftast i knä eller höft men kan också uppkomma i bland annat käken, även om detta sker mer sällan.

Tecken på artros i käken

Om man upplever obehag i käkområdet, har stela käkmuskler och svårare att gapa kan det bero på käkledsartros. Hos de allra flesta kommer symtomen smygande och märks inte av direkt. Om man hör ett knastrande eller knakande ljud när man öppnar käken eller tuggar är det dock ett tecken på att man bör söka vård. Då artros är en kronisk sjukdom så tillkommer ofta också trötthet och nedstämdhet i många fall. Sammanfattat kan symtom på käkledsartros sammanfattas som:

  • Värk i käken
  • Stela käkmuskler
  • Knastrande eller knakande i käken när man tuggar
  • En ovanlig trötthet och nedstämdhet

Artros i käken har liknande symtom som reumatism i käken, en sjukdom som också påverkar lederna. Har man redan ledgångsreumatism är det vanligt att denna sprider sig till käkleden. Oavsett är det viktigt att man uppsöker en läkare som kan utreda symtomen.

Orsaker till artros i käken

En vanlig orsak till käkledsartros kan vara att den som är drabbad har överbelastat käken. Detta kan exempelvis ske via en ovana att pressa ihop käkarna eller gnissla tänder. Många har en tendens att göra detta på natten utan att vara medvetna om det. Om man tror att det är orsaken till de ömma käklederna bör man besöka tandläkaren för en undersökning.

Atros i käken kan även vara så kallad posttraumatisk artros. Detta innebär tt sjukdomen har utvecklats från en tidigare ledskada eller trauma mot käken, till exempel ett slag. Ärftlighet är också en faktor som kan påverka att artros utvecklas. Läs mer om riskfaktorer för artros.

Diagnostisera artros i käken

Diagnosen artros i käken ställs kliniskt av en läkare eller fysioterapeut. Denne kommer ta en titt på de symtom som upplevs och se över den drabbades tidigare sjukdomshistoria. Tidigare ställdes en artrosdiagnos ofta med hjälp av röntgen, men detta är inte alltid nödvändigt. Det kan dessutom vara missvisande i många fall då de förändringar i brosket som syns via en röntgen inte alltid kan kopplas till de symtom som den drabbade känner.

artros i käken

Behandling av artros i käken

Att införskaffa en bettskena är en behandling för artros i käken som är mycket effektiv. En bettskena består oftast av plast, placeras oftast i överkäken och är till för att täcka själva tuggytan på tandraden. Bettskenan hjälper till att motverka de skadliga käkrörelser som oftast utförs på natten efter ofrivillig tandgnissling. Bettskenan tillverkas hos en tandläkare som använder en speciell massa för att forma skenan efter dina tänder. Den som beställer en bettskena får även gå på regelbundna kontroller hos tandläkaren för att se så att problemen inte förvärras.

Andra behandlingsmetoder vid artros i käken

Om den drabbade upplever att käkledsartrosen är väldigt smärtsam går det att ta vanliga värktabletter innehållande Paracetamol eller NSAID under de perioder när smärtan är mest intensiv. Detta ska dock inte ses som en långvarig lösning.

I vissa fall kan den drabbade behöva en käkledskirurgi men detta ses som ett sista alternativ om inga tidigare behandlingar har fungerat. – utveckla?


Till toppen av sidan