Artros i fingrarna

Kort om artros i fingrarna

Artros är en ledsjukdom som utvecklas när en led har utsatts för långvarig negativ belastning. Sjukdomen kan utvecklas i alla leder i kroppen, även i händerna. Det allra vanligaste tillståndet är artros i tummen, men symtomen kan uppkomma från såväl andra fingrar som handflatan. Att ha artros i fingrarna kan medföra stort obehag och upplevas som en begränsning i det dagliga livet. Det går emellertid att få hjälp med att förebygga och lindra smärtan. Det mest långsiktiga sättet är att utföra särskilda träningsövningar för musklerna i handen. Detta kan man göra hos primärvården, en artrosskola eller en fysioterapeut. 

Tecken på artros i fingrarna

Fingerledsartros är en av de vanligaste formerna av artros och innebär att fingrarnas ytterleder blir stela och ömma. Speciellt den del av tummen som kallas tumbas är extra utsatt. Här kan artros orsaka smärta både när man rör tummen och när man håller handen och fingrarna stilla. Ibland kan även knutor uppstå i fingrarnas leder vilket även det orsakar smärta. Artros kan vara den bakomliggande orsaken om följande symtom uppstår:

  • Svårt att greppa saker
  • Smärta, obehag och stelhet i fingrarna
  • Nedstämdhet och trötthet

Orsak till artros i fingrarna

Det finns ännu ingen självklar orsak till varför artros uppstår. Däremot finns en handfull anledningar som bidrar till att sjukdomen utvecklas. Överbelastning av den drabbade leden är bland annat en stor bidragande faktor till att artros uppstår. Denna överbelastning kan ha skett på flera olika sätt. Den drabbade leden kan till exempel ha jobbat på ett väldigt monotont sätt, det vill säga att man har använt händer och fingrar på samma sätt och i samma position i flera år. En annan orsak är tidigare skador i fingrarna som leder till posttraumatisk artros. Även ärftlighet, det vill säga en ärftlig konstruktion av hur leden ser ut, spelar roll och kan påverka utvecklingen av artros.

Diagnostisera artros i fingrarna

Heberden artros och Bouchards artros är två artrosdiagnoser som båda ger upphov till knutor i fingrarnas leder. När knutorna uppstår på fingrets ytterleder kallas dessa Heberden artros. Uppkommer knutorna snarare i fingrets mellanleder kallas detta Bouchards artros. Båda tillstånden kan ge upphov till smärta och stelhet, och i vissa fall även felställning av leden. Det kan även leda till att lederna gradvis tar sig an en annan form och ser lite annorlunda ut. Detta är dock något som uppkommer sent i sjukdomsförloppet och inget som drabbar alla.

När artros ska diagnostiseras är det främst Socialstyrelsens riktlinjer som bör följas och dessa talar för att artros är en klinisk diagnos. Det innebär att röntgen, som tidigare har förespråkats, inte är det ultimata verktyget för att säkerställa sjukdomen. Om man känner igen sig i de symtom som finns bör man besöka en allmänläkare eller fysioterapeut som kan titta på smärtbilden, ledfunktionen och sjukdomshistoriken för att kunna ställa diagnosen artros. En läkare eller fysioterapeut kan också ställa frågor kring den drabbades arbete för att förstå om överbelastningen av lederna kommer därifrån.  

Behandling av artros i fingrarna

Den främsta behandlingsplanen för artros är olika träningsövningar. Med hjälp av dessa kan sjukdomen både lindras och förebyggas, vilket innebär att den som är drabbad kan ha en god livskvalitet trots artros i fingrarna. Genom att träffa en sjukgymnast som är expert på kroppens rörelser kan man få olika övningar för artros i fingrarna att utföra hemma. För vissa individer krävs en kombination av smärtlindring i form av receptfria värktabletter och rörelseövningar för att uppnå bästa resultat. Detta för att smärtan inte ska ta över och leda till inaktivitet.

De som lider av artros kan söka sig till så kallade artrosskolor. På en artrosskola arbetar vana sjukgymnaster som har lång erfarenhet av olika former av sjukdomen, likt artros i tummen. Här granskas förutsättningarna hos den som är drabbad av artros i fingrarna och en individuell behandlingsplan med övningar som kan lindra den utvecklade artrosen, formas.

Andra behandlingsmetoder vid artros i fingrarna

Någon medicin mot artros i fingrarna finns ännu inte men med rätt vård kan tillståndet lindras. Lider den drabbade av svår smärta kan antiinflammatorisk och smärtlindrande medicin inom kategorierna Paracetamol och NSAID hjälpa.

Vid svåra besvär kan även kortisonbehandling förekomma. Kortisonen kommer då att ges i injektioner som har en smärtstillande effekt. Nackdelen med kortisonbehandlingar är dock att de endast bidrar med en kortvarig effekt och inte hjälper sjukdomen i det långa loppet utan endast minskar smärtan. Används kortisoninjektioner bör kombineras med olika träningsövningar som stärker musklerna.


Till toppen av sidan